De oplossing2018-11-29T10:34:34+00:00

STAP 1. BUS 346 KEERT VOOR DE BRUGGEN

Als eerste stap kan er worden gestart met het keren van Bus 346 voor de Buitenrustbruggen. De bussen maken dan een ronde rondom het Van der Valk Hotel. Hier is wel voldoende ruimte voor dit formaat bussen in tegenstelling tot het centrum. Zodoende wordt een begin gemaakt met het weer veilig maken van de nauwe straten in de stad.

Waar anderen kampen met auto files. Kampt Haarlem met bus files.

STAP 2. ELEKTRISCHE BUSSEN & 30 km/uur

De inzet van de dubbeldeks- en harmonica(diesel)bussen staat haaks op de duurzaamheidsdoelstellingen van Connexxion en de Provincie Noord-Holland. Connexxion heeft in 2017 100 elektrische bussen bij VDL gekocht die vooral tussen Schiphol en Amstelveen gaan rijden. Waarom dan 18 XXL dubbeldeksbussen en daarnaast harmonicabussen gekocht die de historische binnenstad van Haarlemdoor doorkruizen en ook nog vaak leeg zijn?  Dat Connexxion zelf ook nog twijfels heeft, blijkt uit een citaat van Eric Bavelaar (Concessiedirecteur van Connexxion) in OV Magazine : “Mochten ze voor het OV minder geschikt zijn, dan kunnen we ze zo ombouwen om verder dienst te doen bij Connexxion Tours bijvoorbeeld”. Gauw doen en elektrische bussen inzetten !

Voer daarnaast een maximumsnelheid in van 30 km/uur voor de bussen in de binnenstad en in sommige straten 15 km/uur. Dit zorgt voor grotere verkeersveiligheid en minder trillingsoverlast.

STAP 3. NIEUWE OV-KNOOPPUNTEN

In de structuurvisie openbare ruimte Haarlem 2040 wordt gesproken over het ontwikkelen van knooppunt Buitenrust. Belangrijk is om hier nu ook echt werk van te gaan maken. Daarnaast hebben 25 partijen begin februari een alliantiepact ondertekend om te onderzoeken hoe het gebied rondom het station Spaarnwoude ontwikkeld kan worden tot een nieuw regionaal mobiliteitsknooppunt. Laat deze initiatieven het begin zijn van het afscheid nemen van het oude denken in Haarlem waar HOV-lijnen dwars door de binnenstad wordt geperst naar een nieuw denken in duurzame oplossingen en veiligheid op straat. Zo kan OV Knooppunt Buitenrust worden gerealiseerd en aan de oostflank van de stad een centraal OV-knooppunt worden gerealiseerd bij station Spaarnwoude (Oostpoort). Niet langer hoeven dan alle grote bussen over dezelfde routes door de binnenstad te rijden. Een kleiner aandeel rijdt dan nog door naar het station. Een fijnmazig netwerk van elektrisch busvervoer bedient daarnaast een veel groter deel van heel Haarlem, waaronder ook de binnenstad. Want de bus uit de binnenstad is natuurlijk geen optie. Stop met de vele dubbeldeksbussen en harmonicabussen en start het omdenken.

Bron: Structuurvisie openbare ruimte Haarlem 2040 LINK