Op woensdag 16 mei om 20.00 uur in wijkcentrum Binnensteeds (Nieuwe Groenmarkt 20) organiseert de wijkraad Binnenstad samen met de andere centrum wijkraden een thema avond over het OV in Haarlem.

De centrum wijkraden gaan hierover graag in gesprek met de bewoners en de betrokken beleidsmakers van de overheid, Connexxion, Vervoersregio en Actieplatform Buskruit en nodigen u hierbij graag uit voor deze thema avond.

Er is veel veranderd de laatste jaren als het gaat om de bereikbaarheid van Haarlem en de inzet van het openbaar vervoer. Met name de komst van de dubbeldekbussen en de inzet van de verlengde gelede bussen in de (oude binnen-)stad heeft veel stof doen opwaaien. Ook in de media zijn de klachten en onrust over het huidige openbaar vervoer opgepikt.

In de verschillende Haarlemse wijkraden zijn er door de inwoners klachten en zorgen geuit over de overlast en de luchtvervuiling die deze bussen veroorzaken. In het verlengde van deze discussie worden ook vraagtekens gezet bij de huidige organisatie van het openbaar vervoer in de Haarlem. Want; is deze wel voldoende afgestemd op de omgeving en de toekomstige ontwikkelingen in de Haarlemse (binnen)stad?

Sprekers op de thema avond zijn:

  • Lody Warmerdam (Connexxion)
  • Steven Pots ( Vervoersregio)
  • Ruurd Postma (Provincie NH)
  • Pau Tjioe Kho (Gemeente Haarlem
  • Menno Maas (Actieplatform Buskruit)

De avond zal er als volgt uit zien:

  1. Inloop om 19.45 uur (koffie & thee)
  2. Start 20.00 uur, kort voorstellen van alle (‘forum’) aanwezigen
  3. Max. 7,5 minuut per spreker ter introductie (pitch) over de rol van uw organisatie ten aanzien van het (H)OV
  4. Aansluitend discussie aan de hand van diverse stellingen (worden vooraf aan u ter hand gesteld)
  5. Afsluiting om 22.00 uur met een borrel en een hapje

Wij hopen u daar ook te zien.