Op 17 januar jl. publiceerde Rover de notitie ‘Eén OV-netwerk in de Noordvleugel‘. De notitie is opgesteld omdat zij zich zorgen maken over het OV-netwerk in onze regio. Ook wij onderkennen het belang van een goede OV-bereikbaarheid. Deze wordt echter niet bereikt door Haarlem om te bouwen tot busstad. Deze staan namelijk vervolgens vast in de file bij Amsterdam. Een hoogwaardige ov-verbinding vraagt om een metro of lightrail verbinding. Rover onderschrijft dit belang. Enkele quotes uit de notitie:

“OV per rail heeft de beste concurrentiepositie ten opzichte van de auto, maar met HOV per bus op vrije banen
kan vaak een goede snelheid en betrouwbaarheid worden bereikt. Buiten de steden verzorgen R-net-buslijnen een aantal hoofdverbindingen met zware vervoersstromen. Gelede of dubbeldeks bussen rijden daar in de
spits nu al vaak om de 5 minuten.”

Onze reactie: Rover geeft hier dus al aan dat de zware bussen niet voor in een stad zijn, maar voor tussen de steden. Daarnaast vraagt het om vrije busbanen die zijn er niet in een dichtbebouwde stad als Haarlem.

“Rover ziet dat de R-net -bussen steeds vaker vastlopen in files, daar waar zij geen vrije baan hebben. Bussen met 100 tot 200 reizigers aan boord kruipen en staan in een zee van voertuigen waar gemiddeld één persoon in zit. Dit past niet bij de zware taak die HOV vervult. Een voorbeeld is R-netlijn 346, die met dubbeldekkers via de A9 tussen Amsterdam Zuidas en Haarlem rijdt, in de spits iedere 5 minuten. Bij congestie van het autoverkeer lopen de bussen al meteen vast in Amsterdam Zuid en op de snelweg. Lijn 346 verdient het predikaat R-net niet meer door de grote
vertragingen en de daardoor onbetrouwbare dienstuitvoering.”

Onze reactie: Doordat lijn 346 vertraging oploopt rondom Amsterdam wordt door Connexxion getracht deze vertraging in te halen in het centrum van Haarlem. Consequentie daarvan is bussen die hard optrekken en afremmen en minder oog hebben voor onze veiligheid. Daarbij komt dat het hard optrekken meer uitstoot te weeg brengt.

“Bij zware vervoersstromen moet op termijn aan HOV per rail gedacht worden. Een busbaan kan daar een voorloper van zijn, maar daar moet bij de aanleg dan al wel rekening mee worden gehouden.”

Onze reactie: zware vervoersstromen horen niet een stad te doorkruisen.