Vooruitlopend op de komende discussies over het Mobiliteitsplan van de gemeente en mede ter ondersteuning van het Burgerinitiatief PlanB heeft Platform Bus-kruit samen met de wijkraden Binnenstad en Vijfhoek-Raaks-Doelen de gemeente Haarlem gevraagd een verkeersbesluit te nemen tot invoering van een 30km zone voor de Gedempte Oude Gracht. Dit tezamen met een besluit tot herinrichting en een reductie van de intensiteiten van bus- en autoverkeer. Benieuwd naar hoe dit er uit komt zien? Bekijk dan het pamflet Gedempte Oude Gracht Haarlem

In veel Nederlandse steden worden momenteel concrete maatregelen genomen om de balans te herstellen tussen leefbaarheid en bereikbaarheid. Door de toename van openbaar vervoer, autoverkeer, fietsers en voetgangers is ook in Haarlem een grote spanning ontstaan in het gebruik van de buitenruimte. Deze schaarse ruimte moet daarom opnieuw worden ‘verdeeld’, waarbij voetgangers en fietsers het primaat krijgen en OV en auto te gast zijn.

De nood tot deze maatregelen is extreem hoog op de Gedempte Oude Gracht door veel te veel grote bussen, veel doorgaand autoverkeer, een binnenstad/kernwinkelgebied dat wordt doorsneden en onduidelijke voetgangersoversteekplaatsen. Dit terwijl de hoeveelheid fietsers en voetgangers die de Gedempte Oude Gracht oversteken vele malen groter is dan de hoeveelheid bussen en auto’s die hier passeren. Invoering van een 30km zone op de Gedempte Oude Gracht en herinrichting van deze straat zal een belangrijke bijdrage aan de noodzakelijke herverdeling van de schaarse openbare ruimte leveren.

Ook op andere gebiedsontsluitingswegen in het centraal stedelijk gebied zoals bijvoorbeeld Rustenburgerlaan, Houtplein/Tempeliersstraat, Wilhelminastraat, Kinderhuisvest, Parklaan) dient 30 km/u te worden ingevoerd. En ook hier dient het aantal bussen te worden verminderd. Andere steden zijn Haarlem met dit GOW 30-beleid al voorgegaan, dit ook op trajecten waar veel bussen rijden (zoals bijvoorbeeld Groningen, Leiden, Eindhoven).

herinrichting Gedempte Oude Gracht Haarlem