Het invoeren van 30 km/u in stedelijk gebied wordt steeds meer gemeengoed. Begin 2020 tekenden verkeersministers en deskundigen uit 140 landen de Stockholm Declaration on Road Safety waarin onder meer de invoering van 30 km/u staat benoemd. Doel van deze verklaring is om het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden van 2020 tot 2030 te halveren. Daarnaast wordt gepleit voor een ‘safe system’ met speciale aandacht voor kinderen, ouderen en kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers. Verbind verkeersveiligheid met leefbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke ordening, betaalbare mobiliteit en inclusiviteit.

Veel steden hebben deze doelen opgepakt door onder meer de invoering van 30 km/u ook op gebiedsontsluitingswegen en trajecten waar OV over heen rijdt. Zoals in het nieuwe mobiliteitsplan van de Gemeente Rotterdam staat het concept van GOW30 (gebiedsontsluitingsweg 30 km) centraal. Ook in andere Nederlandse steden zien we dat 30 km/u op gebiedsontsluitingswegen met HOV wordt ingevoerd: Eindhoven (Vestdijk), Leiden (Breestraat), Groningen (Diepenring). Ook internationaal wordt dit steeds meer ingevoerd, zoals in: Helsinki, Kopenhagen, Wenen, Graz, Rijssel, Grenoble, Valencia, Bilbao e.a. Per 1 januari 2021 heeft ook Brussel dit beleid ingevoerd.

Over de hele wereld zien gemeenten snelheid als een belangrijke hefboom om de levenskwaliteit te verhogen en verkeersongevallen in aantal en ernst terug te dringen. Nu nog in Haarlem.

Waarom 30 km/u?

Het zorgt voor meer verkeersveiligheid, meer gedeelde openbare ruimtes, minder lawaai en meer levenskwaliteit voor iedereen. Het risico op overlijden voor een voetganger is 5 keer hoger bij een aanrijding tegen 50 km/u dan tegen 30 km/u. Met betrekking tot de snelheid resulteert dit niet alleen in minder zware aanrijding, maar ook neemt het zicht op de weg toe. Veel veiliger zeker in de druk centraal stedelijk gebied.

zicht bij 50 km/u en 30 km/u

Een gezonde stad

Naast een aanzienlijke vermindering van de risico’s op het vlak van verkeersveiligheid, heeft een algemene snelheidsbeperking ook een niet te onderschatten impact op de gezondheid in het algemeen. Zo worden de volgende voordelen aangehaald:

  • Minder lawaai: door de snelheid terug te brengen van 50 naar 30 km/u halveert de geluidshinder door wegverkeer. Tussen 2,5 en 3,9 dB(A) afhankelijk van het weg oppervlak. Daarnaast nemen ook trillingen af.
  • Minder stress: het verkeer verloopt soepeler, met minder stress achter het stuur tot gevolg.
  • Minder vervuiling: door een betere doorstroming en zuinige rijstijl zorgt dit er voor dat de luchtkwaliteit gunstig kan worden beïnvloed.
  • Meer actieve mobiliteit: door meer ruimte voor fietsen en lopen.

Een leefbare stad

Bij 30 km/u zijn straten, pleinen, stads- en woonzones leefbaarder, veiliger en gebruiksvriendelijker voor bewoners en bezoekers. Het verkeer verloopt rustiger en alle weggebruikers, bestuurders, fietsers en voetgangers, kinderen, ouderen en personen met een beperkte mobiliteit kunnen zich veilig verplaatsen en gebruiken maken van meer ruimte.