We hebben er al vaker over geschreven. Het argument waarom 30 km/u niet kan zou kunnen worden ingevoerd op wegen waar ook bussen rijden is dat dit te veel geld zou kosten. Een vreemd argument, want veel gemeenten denken na over de invoering van 30 km/u omdat dit de leefbaarheid en veiligheid vergroot. Het niet invoeren zou dus betekenen dat de veiligheid van kinderen, vaders, moeders, familie, vrienden laten afhangen van een financiële analyse. Stel we redeneren toch verder vanuit een puur financiële analyse. Zelfs dan liggen er juist ook kansen voor het openbaar vervoer: invoering van 30 km/u betekent een belangrijkere rol voor OV en fiets. Dit wordt ook uiteengezet in dit artikel op ovpro.nl ‘Een miljoenenstrop? “Invoering 30 km/u biedt juist ook kansen voor het openbaar vervoer”. Hierin wordt, waar wij ook eerder voor hebben gepleit, aangegeven dat het van belang is om te kijken welke maatregelen kunnen worden genomen om te zorgen dat het OV goed kan blijven doorrijden.