Om de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren is de afgelopen periode door de gemeenten Haarlem hard gewerkt aan een voorstel voor 30 km/u in Haarlem: 30 kilometer per uur in de stad | Gemeente Haarlem. Platform Bus-kruit heeft hier in verschillende sessie inbreng voor geleverd. Wij zijn erg tevreden over het resultaat. Hiermee wordt een cruciale stap gezet om de leefbaarheid en verkeersveiligheid te vergroten. U kunt van 6 november tot en met 17 december 2023 reageren op het plan, via Reageer op het wegcategoriseringsplan | Gemeente Haarlem. Op basis van de reacties op het plan maakt de gemeente in 2024 het definitieve wegcategoriseringsplan.

Het wegcategoriseringsplan kent een stevige analyse en goed onderbouwde conclusies. Het nationaal afwegingskader 30 km/u blijkt een goed objectief instrument te zijn om tot een nieuwe wegcategorisering te komen waarbij zowel leefbaarheid als bereikbaarheid kunnen worden gewogen. Voorts zijn wij verheugd dat de uitkomsten grotendeels in lijn liggen met de standpunten/voorstellen die Platform Buskruit sinds 2019 heeft gedaan en aansluiten bij een eerder onderzoek van Bonotraffics. Qua inhoud onderschrijven wij de conclusies van het plan en de voorgestelde categorisering per wegvak.

Het is nu van groot belang om net als vele andere gemeenten nu snel tot uitvoering over te gaan. Immers uit het onderzoek van Bonotraffics blijkt dat een aantal wegvakken in Haarlem ook na de herinrichting onveilig zijn, waaronder de Gedempte Oude Gracht, Tempeliersstraat en Rustenburgerlaan. Wij begrijpen dat niet alles in een keer kan worden gerealiseerd. Maar kijkende naar hoe andere gemeenten zijn overgegaan tot invoering van 30 km/u is duidelijk dat het mogelijk is om snel een groot deel van het plan te implementeren. Uit onze inventarisatie blijkt dat er tal van kleinere aanpassingen mogelijk zijn zoals intensieve bebording, snelheidssignalering, bepaalde belijningen, gebruik van reliëf, plantenvakken en andere decoraties e.d. die substantieel minder kosten en sneller uitvoerbaar zijn. De Gemeente Amsterdam heeft zelfs de invoering helemaal losgekoppeld van de herinrichting van wegtrajecten en besluit pas later daarover. In de tussentijd worden deze kleinere maatregelen toegepast en wordt daarmee het primaat gegeven aan de verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Wel wij willen wij hier alvast voorstellen dat die wegvakken waar de verkeersveiligheid het slechtst is c.q. waar alle criteria uit het afwegingskader zich opstapelen (woonfunctie, verkeersfunctie, oversteekbaarheid, langsparkeren, grote intensiteit aan bussen, geen vrijliggende fietspaden, aanwezigheid van scholen) prioriteit bij de uitvoering krijgen. Het betreft ons inziens in ieder geval de wegvakken: Rustenburgerlaan/Baan, Dreef, Wagenweg, Tempelierstraat, Gedempte Oude Gracht, Nassaulaan/Zijhuizen, Kinderhuisvest/Kenaupark/Parklaan.