Het is een tijd stil geweest rondom het Houtplein, maar sinds deze week is het VO+ van het Houtplein en omgeving te bekijken via deze link.

Op 9 december vindt een informatiebijeenkomst plaats in het Carlton Square Hotel van 17.00-19.00 uur.

12 december vindt de behandeling van de groene inrichting van het Houtplein plaats in de commissie Beheer (van de gemeenteraad). Niet het hele VO+ wordt zoals het er nu uitziet behandeld. Wij zijn hier enigszins verbaasd over gezien het nu bijna een jaar lang stil is geweest rondom het ontwerp. Een behandeling van het volledige VO+ is dan ook wat ons betreft op zijn plaats. Een eerste blik op het aangepaste ontwerp maakt duidelijk dat een aantal verbeteringen zijn doorgevoerd. Echter het roept nog wel vragen op over veiligheid van fietsers en voetgangers onder andere door het verdwijnen van voetgangersoversteekplaatsen en de weginrichting onvoldoende bescherming biedt aan fietsers. Ook vragen wij ons af hoe in het ontwerp is invulling gegeven aan een 30 km uur zone op de busroute conform het Haarlems Verkeer en Vervoerplan. Wij gaan het ontwerp nog nader bestuderen waarbij wij kijken naar wat er staat in de structuurvisie openbare ruimte, het Haarlems Verkeer en Vervoerplan en Duurzaam Veilig.