Het Haarlems Dagblad besteedt vandaag aandacht aan ons actieplatform LINK.

De nieuwe dubbeldekkers van Connexxion rijden op diesel, onbegrijpelijk volgens binnenstadbewoners.

De problematiek van de te grote bussen wordt hierin onder meer aangehaald. Connexxion geeft daarnaast ook haar reactie. Er zijn echter meer mogelijkheden dan Connexxion aangeeft. Zo kunnen de passagiers van bus 346 bij het Van der Valk bijvoorbeeld overstappen op bus 255 en 356. Deze bussen rijden nu ook vaak leeg naar Haarlem station. Wanneer OV knooppunt Buitenrust wordt gerealiseerd wordt het overstappen nog gemakkelijker.

Daarnaast gaat Connexxion geheel niet in op de toegenomen geluidsoverlast van de zwaardere motoren van de dubbeldekkers. Bewoners ervaren ook echt meer trillingsoverlast in tegenstelling tot wat Connexxion aangeeft. Belangrijk dat we met elkaar het gesprek aangaan om te komen tot gedragen oplossingen.