Wij krijgen veel vragen over wanneer het nieuwe voorlopig ontwerp (VO+) van het Houtplein beschikbaar komt en dit zal worden berhandeld in de commissie. Eerder was gecommuniceerd dat het VO+ vanavond 14 november zou worden behandeld. Dit is door de gemeente verschoven naar commissie Beheer op 12 december 2019. Het VO+ komt dan op 19 december 2019 aan de orde in de gemeenteraad. Vooraf gaat de gemeente nog een bijeenkomst organiseren met stakeholders. Hiervoor wordt op dit moment nog naar een datum gezocht. Na de behandeling van het VO+ zal worden gewerkt aan het defintief ontwerp.

Vanavond wordt wel in de commissie Beheer gesproken over de probleemanalyse van het stationsgebied. Er ligt een degelijke probleemanalyse van het Stationspleingebied met als belangrijkste uitkomst dat wanneer we alle functies op deze locatie kwijt willen het gebied nog verder uit haar voegen barst. Oplossingen liggen daarom (deels) buiten het stationsgebied. Eerder hebben wij dit ook al aangekaart. Wij zijn van mening dat de problematiek van het Stationsgebied en in het bijzonder die van de bussen geen probleem van de toekomstige groei van het OV is, maar ‘ in het hier en nu’  al voor onaanvaardbare problemen zorgt. De huidige inrichting van het OV-systeem met zoveel grote bussen naar het station kan niet meer groeien en zorgt voor grote overlast en verkeersonveilige situaties.

Het is belangrijk dat aan een goede visie wordt gewerkt, maar er kan niet worden gewacht tot dat deze visie gereed is. Onze stelling is dat nu al aan oplossingen moet worden gewerkt: invoering van 30 km/uur inclusief de bijbehorende handhaving en de dubbeldekkers (lijn 346) alleen nog in de ochtendspits. Ook is van groot belang dat snel wordt gestart met de ontwikkeling van OV hub Buitenrust. Dan hoeven niet langer alle grote bussen door naar het station, net zoals in Amsterdam. Bij Buitenrust kunnen ook de reizigers die met de fiets komen goed hun fiets kwijt in tegenstelling tot wat nu het geval is in het centrum. Daarnaast is het ook cruciaal dat naar een verbetering en uitbreiding van de treinverbindingen met Amsterdam Centraal, Zuid en Bijlmer wordt gekeken. Als er wordt gesproken over een integrale visie maken betere treinverbindingen daar wat ons betreft een onderdeel van uit.

De gemeente Amsterdam werkt op dit moment aan de agenda Touringcar 2020 -2025. Wethouder Dijksma, tevens voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam, is hiervoor verantwoordelijk. In deze agenda geeft de gemeente aan dat touringcars voor schadelijk uitstoot, geluids- en trillingsoverlast veroorzaken. Daarnaast zorgen de voertuigen door hun omvang voor verkeersonveilige situaties. De gemeente wil dat met deze agenda aanpakken. De gemeente wil daarom in uiterlijk 2022 een touringcarvrij stadshart en touringcarluw gebied tussen de S100 en A10. De ambitie is om in 2025 binnen de A10 alleen uitstootvrije touringcars toe te laten. Wanneer in Amsterdam deze maatregelen worden genomen om overlast te voorkomen en verkeersonveiligheid aan te pakken dan moet dit toch ook mogelijk zijn in Haarlem, waar touringcar op een lijndienst worden gebruikt.