Bewoners en ondernemers in wijk Welgelegen zijn een initiatief gestart om 30 km/uur de norm te maken binnen hun wijk en pleiten ervoor dat dit de standaard wordt in het centrum van Haarlem. De komende dagen gaan zij bij bewoners en ondernemers langs om hiervoor aandacht te vragen.

De directe aanleiding is dat de gemeente het Houtplein en omgeving opnieuw wil gaan inrichten. Het lijkt er op dat, net als bij de herinrichting van de Dreef, veel aandacht uitgaat naar het faciliteren van het intensieve busverkeer: het voorlopig ontwerp bevat uitsluitend 50 km/uur wegen. In 13 dagen zijn al bijna 200 handtekeningen verzameld via een petitie LINK.

Een gemiste kans, vinden bewoners en ondernemers van de wijk. Bus-kruit pleit al langer voor 30 km/uur in de binnenstad om de veiligheid en leefbaarheid te verhogen. Landelijk is de trend om steeds meer binnenstedelijk gebied om te vormen tot 30 km/uur zone en soms zelfs naar 15 km/uur. Bewoners trekken nu aan de bel omdat de herinrichting van het gebied Houtplein een uitgelezen mogelijkheid is om dit doel te verwezenlijken: maak 30 km/uur de norm in plaats van uitzondering en voorkom verkwisting van gemeentegeld aan een verouderd concept van 50 km/uur-asfaltwegen in de stad. Eerder waren ook bewoners rondom de Wagenweg een actie gestart voor 30 km/uur.

Wanneer 50 km/uur de norm blijft zijn onze stadse wegen vooral gericht op te hard rijden. De wegen maken daardoor geen deel uit van een veilige en prettige leefomgeving volgens de bewoners. Dit kan niet langer, want er komen steeds meer inwoners bij die ook willen fietsen en lopen door de stad. Een 30 km/uur inrichting van deze wegen is hiervoor van belang en past in de binnenstedelijke trend.

In de dichtbebouwde stad Haarlem staat de leefbaarheid en veiligheid onder druk. Op de meeste 50 km/uur-wegen is er volgens hen weinig overzicht door geparkeerde auto’s en andere objecten. Dit is onveilig bij het oversteken van de weg. Ook is op veel plaatsen geen sprake van gescheiden fietspaden; onverantwoord, zeker met zoveel grote gelede- en dubbeldeksbussen. Als de gemeente dergelijke hoeveelheden grote bussen in de centrale stad toelaat moet zij zorgen dat deze bussen zich schikken in het tempo van de kwetsbare verkeersdeelnemers in de stad. Het concept Duurzaam Veilig pleit voor bescherming van fietsers en voetgangers. Nu lijkt secondewinst echter boven alles te gaan.

Bewoners van de wijk pleiten niet alleen voor een transformatie naar 30 km/uur in hun eigen wijk maar in het gehele centraal stedelijke gebied zoals aangeduid in de Structuurvisie openbare ruimte. Een doorn in het oog zijn daarbij de hard rijdende grote bussen dwars door de stad: op vrijwel de volledige busroute Station – Raaks – Houtplein – Rustenburgerlaan en Station – Gedempte Oude Gracht – Turfmarkt is de adviessnelheid nu 50 km/uur. Dit moet anders, vinden de bewoners. Daarom gaan zij niet alleen in wijk Welgelegen maar op de hele busroute langs de woningen.