Deze week wordt in de Commissie Beheer het verbeterde Definitief Ontwerp voor het Houtplein behandeld door gemeente raadsleden. Het Houtplein vraagt al te lang om een grondige aanpak, want de huidige situatie is onveilig, ziet er niet uit en groen is er bijna niet. De urgentie is dan ook hoog om nu echt aan de slag te gaan. Zeker in deze Corona tijd waarin steeds meer steden op zoek zijn naar meer ruimte voor voetgangers en fietsers en het belang van toegankelijke parken wordt onderstreept. In de Volkskrant verscheen vandaag een artikel over het belang van de openbare ruimte “Stadsbewoners hebben door corona meer ruimte en meer groen nodig. Ze moeten elkaar kunnen ontmoeten met voldoende onderlinge afstand. Ze moeten ook kunnen sporten en bewegen. De omvang en kwaliteit van de openbare ruimte wordt veel belangrijker. ….. Straten en pleinen zijn er niet om snel autoverkeer te faciliteren. Ze zijn er voor de mensen zelf. Als we de maximumsnelheid verlagen, wordt de auto vanzelf minder dominant. Dan ontstaat er ruimte voor wandelaars en fietsers. Dat vergroot de kans op toevallige ontmoetingen. Die nabijheid is voor mij een van de belangrijkste stedelijke kwaliteiten.” Zo zijn er de afgelopen periode meer artikelen verschenen over een veranderend besef over hoe we de openbare ruimte inrichten. Twee doelstellingen bij de aanpak van het Houtplein die vooraf waren gefomruleerd en hier goed bij aansluiten zijn 1. de verbinding met het Frederikspark en de Hout en 2. het verbeteren van de verkeersveiligheid. Maakt het definitief ontwerp dit waar?

Helaas worden de hoge verwachtingen na een jaar verder studeren niet waar gemaakt. Zo is ten opzichte van het voorlopige ontwerp weliswaar het trottoir aan de westkant iets verbreed, zijn er nu met rood asfalt aangegeven fietsstroken in de Tempelierstraat en is er iets meer groen en fiets parkeren. Er is echter veel verbazing over het verdwijnen van drie zebrapaden die het Frederikspark en de Hout met het centrum verbinden, wordt er geen 30 km/u ingevoerd (terwijl dit wel gemeentelijk, provinciaal en nationaal beleid is) en is nog geen enkele vooruitgang in het verminderen van het aantal XXL bussen en dubbeldekker touringcars. Door de te hoge snelheid worden in de Tempeliersstraat fietsers onvoldoende beschermd. NH nieuws heeft in een artikel ook aandacht besteed aan het Houtplein LINK. In de video bij dit bericht worden verschillende gebruikers van het Houtplein gevraagd naar hun reactie op het verwijderen van de zebrapaden. Ook in het Haarlems Dagblad wordt er bij stilgestaan LINK.

De plannen voor het Houtplein worden door velen gezien als de ‘lakmoesproef’ voor een betere balans tussen leefbaarheid, bereikbaarheid en ontwerpkwaliteit. Dit plan is nu nog vooral gericht op seconden winst voor de bussen. In dit kader kan ook de vraag worden gesteld of naar aanleiding van de recente studies ten behoeve het Stationsgebied en het nieuwe OV-knooppunt Buitenrust rekening is gehouden in het ontwerp met het feit dat straks minder bussen door het centrum rijden. Is dit ontwerp adaptief? Platform Bus-kruit roept raadsleden dan ook op prioriteit te geven aan leefbaarheid en veiligheid en daarom in ieder geval de zebrapaden te behouden en een 30km-zone in te stellen. In Haarlem geldt toch niet het recht van de snelste en grootste? Openbare ruimte vraagt om integraal ontwerp, dat recht doet aan alle gebruikers, niet enkel de snelle doorstroming van OV. Met inpassing van voorgestelde ingrepen is het van belang om snel aan de slag te gaan met het Houtplein. Op weg naar een leefbaar en bereikbaar Haarlem.

Links huidige situatie – Rechts voorstel in DO voor nieuwe situatie