In steeds meer Nederlandse steden werken gemeenten aan een aantrekkelijke leefomgeving. Er komt meer aandacht voor voetgangers, fietsers en groen. Om die reden worden in steeds meer binnensteden touringcars/dubbeldekkers geweerd en worden 30km en zelfs 15 km snelheidszones ingesteld. Hiermee wordt de openbare ruimte weer teruggegeven aan de bewoners, ondernemers de voetganger, de fietser. De auto en de bus zijn ‘te gast’. Om hier meer over te weten te komen bezoeken wij verschillende steden in Nederland. Dit keer zijn wij naar Groningen geweest.

Groningen is hét voorbeeld van een integrale aanpak om de openbare ruimte van de binnenstad te verbeteren en te vergroten én zelfs de bussen uit de binnenstad te weren. De bussen rijden nu om de binnenstad heen waar veel ruimte is voor aparte fietspaden, aan de rand van de stad zijn transferia aangelegd. En er wordt een proef gedaan met een kleine (waterstof)pendelbus die door het voetgangersgebied rijdt.

pendelbus Groningen

In 2016 heeft de gemeente Groningen het Bestemmingsplan Binnenstad aangenomen met als doel de bereikbaarheid van de binnenstad te verbeteren, de leefbaarheid te vergroten, de kwaliteit van de openbare ruimte voor voetgangers en fietsers te verbeteren. Dit alles om een aantrekkelijker stad te maken om te wonen, te werken, te winkelen en te bezoeken. Een duidelijke keuze het primaat te leggen bij inwoners, ondernemers, voetgangers en fietsers in de binnenstad.

Hiervoor was een systeemwijziging in het openbaar vervoer noodzakelijk. De vele bussen die de stad doorkruisten naar het busstation op de Grote Markt kregen nieuwe lijnvoeringen rondom de binnenstad heen en er zijn aan de randen nieuwe busstations gerealiseerd (Centrumhalte West, UMCG, NS-station). In bekende straten als de Grote Markt, A-Kerhof, Oosterstraat worden de bussen nu geweerd en zijn/worden deze heringericht als voetgangersgebied van hoge kwaliteit met ook een groot aanbod van fietsparkeerplekken.

De nieuwe openbare ruimte is van hoge kwaliteit : de ruimte voor terrassen, het voetgangersgebied, fietsparkeerplaatsen worden in de nieuwe bestrating expliciet aangeduid. En er zijn ook fietsstewards die voor handhaving zorgen van het nieuwe fietsparkeerbeleid.

Recent onderzoek heeft ook uitgewezen dat de gevreesde daling van OV-gebruik en ook een slechtere OV-vervoersexploitatie niet heeft plaatsgevonden en de herinrichting wordt hoog gewaardeerd door de Groningers.  Ook is in Groningen ‘de Nieuwe Democratie’ al volop in werking. Middels de website www.ruimtevoorjou.groningen.nl en het Binnenstadcafé is er een continu platform waarlangs de Groningse ‘stadjers’ worden geïnformeerd en mogen mee-creëren aan hun nieuwe binnenstad.

Decennialang was Groningen al koploper met haar verkeerscirculatieplan waarmee de auto uit de binnenstad werd geweerd en ook nu zijn ze weer koploper met een ruimere en toekomstbestendige binnenstad  waar balans heerst tussen leefbaarheid en OV. Graag roepen wij onze Haarlemse bestuurders, politici, ambtenaren en adviseurs op eens een kijkje te gaan nemen in het nieuwe Groningen om zich daar te laten inspireren over hoe je leefbaarheid en OV-infrastructuur weer beter in balans brengt en een  echt toekomstbestendige binnenstad realiseert. Een integrale aanpak levert een levendige stad op. In Haarlem wordt nu nog vaak een postzegelaanpak gehanteerd met deelplannen voor het Houtplein, Stationsplein, Nassaulaan/Gedempte Oude Gracht en OV-knooppunt Buitenrust. Kijk naar heel Haarlem en maak een integraal plan. Dan kunnen we echt werk maken van een leefbaar en bereikbaar Haarlem.

Gauw gaan kijken!