Twee en half jaar geleden werd Haarlem verrast door de inzet van dagelijks grote aantallen XXL dubbeldekker touringcars op lijn 346 door de nauwe straten. Grote geluidsoverlast, trillingsoverlast, verkeersonveiligheid en onnodige uitstoot waren en zijn het gevolg. Ook extra pijnlijk omdat de bussen het grootste gedeelte van de dag leeg rond rijden. Wij hebben ons lang ingezet voor een goede balans tussen leefbaarheid en bereikbaarheid. Daarvoor hebben wij diverse oplossingen aangedragen, onder meer in onze visie van-via-naar. Zoals enkele bewoners ook al constateerden, vorig weekend heeft dit geleid tot een eerste effect. Er reden voor het eerst alleen standaardbussen op lijn 346 in het weekend. Dit werd ook door de Vervoerregio Amsterdam aan ons doorgegeven.

Niet alleen bewoner en ondernemers zien dit als een goede eerste stap. Ook uit gesprekken met chauffeurs blijkt dat zij te spreken zijn over deze aanpassing. De standaardbussen passen volgens hen beter op de route, veiliger in het verkeer en zorgen voor relatief minder lege bussen. We zijn er echter nog niet.

Een korte terugblik op wat aan dit besluit vooraf is gegaan. Lang hebben wij bepleit dat de inzet van de XXL dubbeldekker touringcars niet nodig zijn in de weekenden en daluren. Daarnaast is het vanuit verkeersveiligheid en leefbaarheid niet wenselijk om met dergelijke grote bussen door een krappe binnenstad te rijden. Wij pleiten er voor om deze bussen te laten starten vanaf de Schipholweg waar voldoende ruimte is voor dergelijk groot en zwaar vervoer. Begin vorig jaar werden onze bezwaren ondersteund door Goudappel Coffeng die aangaf dat het bedrijfsmatig heel goed mogelijk was om de dubbeldekkers alleen in de spitsuren te laten rijden en de rest van de dag met gewone bussen. Ook uit de analyses rondom de herontwikkeling van het Stationsgebied blijkt dat verdere groei van het OV/businzet op het Stationsplein niet verder mogelijk en wenselijk is en dat alternatieven als nieuwe lijnvoeringen en versnelde ontwikkeling van het OV-knooppunt Buitenrust/Haarlem-ZO noodzakelijk is. Oplossingsrichtingen die wij vanaf het begin hebben aangedragen.

standaardbus lijn 346

Recent hebben wij van de Vervoerregio Amsterdam kunnen vernemen dat de dubbeldekker touringcars niet meer in de weekeinden zullen rijden. Een goede eerste stap vooruit. Het is van belang om nu snel ook standaardbussen in de daluren in te zetten en te werken aan een oplossing waardoor de de dubbeldekker touringcars niet meer door het krappe centrum vlak langs fietsers en voetgangers moeten rijden. In het kader van de herontwikkeling van het Stationsgebied en de ontwikkeling van het knooppunt Buitenrust/Haarlem-ZO wordt in het kader van dit laatste punt gestudeerd op alternatieve routes.

De eerste stap naar een oplossing is gezet. Dit is een positieve ontwikkeling. Wij maken ons wel zorgen om de snelheid waarmee oplossingen worden doorgevoerd. Wij blijven dan ook pleiten voor verdere versnelling van deze oplossingsrichtingen. Daarnaast achten we voor het voor een betere balans tussen leefbaarheid en OV-mobiliteit noodzakelijk dat in het centraal stedelijk gebied zo spoedig mogelijk 30 km wordt ingevoerd, zoals momenteel in vele andere steden reeds wordt gedaan, ook voor trajecten waar HOV rijdt.