In 2022 raakten 8.300 mensen ernstig gewond in het verkeer: ruim 20% meer dan in 2021, toen er 6.800 ernstig gewonden vielen. Het overgrote deel van de ernstig verkeersgewonden in 2022 was een fietser, voornamelijk van 60 jaar of ouder. Dit staat in het rapport De Staat van de Verkeersveiligheid 2023 dat SWOV op 13 december heeft gepubliceerd. Ook is het factsheet Ernstig verkeersgewonden in Nederland geactualiseerd. In april van dit jaar bleek al dat het aantal verkeersdoden in 2022 met een vergelijkbaar percentage was toegenomen (745 doden, +21%). Het is dus essentieel dat Haarlem aan de slag gaat met de implementatie van 30 km/u, ook op de (H)OV routes, om zo kwetsbare verkeersdeelnemers te beschermen.

Vooral fietsers verkeersslachtoffer
Zowel onder de verkeersdoden als onder de ernstig verkeersgewonden vormden fietsers net als in voorgaande jaren in 2022 verreweg de grootste groep: van alle verkeersdoden was 39% een fietser en van de ernstig gewonden was dat 70%. Bij de fietsdoden zien we dat zij voornamelijk werden aangereden door een automobilist, terwijl fietsgewonden vooral vielen bij  ongevallen waar geen motorvoertuig bij betrokken was.

Sterke stijging doden op wegen binnen de bebouwde kom
Ruim een kwart van de verkeersdoden (ca. 190) viel op wegen met een maximumsnelheid van 50 km/uur. Maar in 2022 vielen ook bijzonder veel doden op wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur, namelijk rond de 100. Ten opzichte van de periode 2019-2021 is dit een toename van 86%. Vooral het aantal fietsdoden dat op deze wegen valt stijgt de laatste tien jaar gestaag.

Zorgelijke ontwikkeling richting 2030 en 2050
Eerdere SWOV-studies schetsen een negatieve verkeersveiligheidsontwikkeling: zonder extra maatregelen lijkt het aantal verkeersdoden zich richting 2040 te stabiliseren (en dus niet verder te dalen) en zullen de aantallen ernstig verkeersgewonden naar verwachting sterk stijgen, mogelijk tot een verdubbeling in  2040.

Aanvullend beleid effectief voor verlagen aantallen slachtoffers
Aanvullende maatregelen om vooral de fietsveiligheid te vergroten, zoals het vergevingsgezind maken van de volledige fietsinfrastructuur en 50 km/uur-wegen binnen de bebouwde kom ombouwen naar 30 km/uur-wegen, zijn effectief in het besparen van grote aantallen slachtoffers.