Op 31 maart jl. hebben wij met bewoners op verschillende punten langs de busroutes in de binnenstad geluidsmetingen gedaan. Zelfs een rustig aankomende bus 346 van produceert al 90dB bij Houtplein. Door de weeks rijden ze veel harder, waardoor ze harder moeten afremmen met als gevolg nog meer geluidsoverlast. In onderstaande tabel (bron) is zichtbaar dat 90 dB als zeer hinderlijk wordt bestempeld.

De geluidskaart van Atlas Leefomgeving toont ook aan dat in Haarlem geluidsnormen op de busroute zwaar worden overschreden. De vraag is of in deze kaart de nieuwe zwaardere dieselbussen ook al zijn meegenomen. Wanneer dit niet het geval is zal de kaart nog roder kleuren.

bron: Atlas Leefomgeving 7-4-2018

Voorbeelden geluidsniveaus

DECIBEL GELUID VOORBEELD
10 Bijna niet te horen Blaadje dat valt
20 Hoorbaar Ruisen van boomblaadjes
30 Erg stil Fluisteren
40 Huiskamer, stil klaslokaal
50 Beperkt geluid Koelkast die aanslaat, auto die langsrijdt
55 Pruttelend koffieapparaat
60 Hoorbaar Stemgeluid, apparatengeluid,
70 Irritant Harde tv, stofzuiger, meerdere personen die telefoneren
75 Constant geluid Vol restaurant rond lunchtijd
80 Hinderlijk Wekker, vrachtverkeer, deurbel
85 Luid Zagen, mixer
90 Zeer hinderlijk Dichtbij vrachtwagen, schreeuwen, juichen, gillen
95 Lawaai Drilboor, viool
100 Zeer luid Machine in fabriek, compressor, straaljager op 300 m hoogte
105 Nog luider Helikopter van dichtbij, grote trom
110 Extreem luid Rockconcert, kettingzaag
120 Menselijke stem op allerhardst, politiesirene
130 Onweer
140 Pijngrens Sirene eerste maandag van de maand van dichtbij