Tijdens de jaarvergadering van wijkraad Binnenstad op 29 maart jl hebben wij een presentatie gegeven aan de bewoners. Hieruit bleek dat veel bewoners zich grote zorgen maken. Ook de gemeente Haarlem was tijdens deze bijeenkomst uitgenodigd. De ambtenaar van de gemeente Haarlem gaf in zijn presentatie aan dat de gemeente geen invloed heeft op het busvervoer. De gemeente kan alleen, maar de wegen aanpassen en woningen isoleren. Dat zou betekenen dat in plaats van de oorzaak bij de bron aan te pakken woningen in Haarlem moeten worden aangepast om de grote hoeveelheid bussen mogelijk te maken.

Uit een artikel van 5 april jl. van het Haarlems Dagblad blijkt dat gemeenten wel invloed hebben op het busvervoer. Hier liggen dus kansen voor de gemeente Haarlem om met de problematiek aan de slag te gaan. Wij roepen de gemeente dus ook op om actie te ondernemen.

bron: Haarlems Dagblad 5 april 2018