Gemeente Haarlem weer aansprakelijk gesteld voor overlast bussen

Ook een aantal bewoners uit de wijk Welgelegen luiden de noodklok.  Met de huidige verkeerssituatie is sprake van een ernstige overschrijding van normen voor maximale geluidsbelasting, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. Tevens wordt de privacy van bewoners in huis door de XXL bus aangetast. Op dit moment is het de vraag of nog gesproken kan worden van een gezonde en veilige leefomgeving. De bewoners stellen daarom de gemeente Haarlem aansprakelijk. Actieplatform Bus-kruit heeft de bewoners ondersteund met verkrijgen van bewijslast. Eerder hebben bewoners bij het Kenaupark de gemeente aansprakelijk gesteld voor aantasting van de leefomgeving (LINK).

Het Actieplatform heeft van bewoners in andere straten te horen gekregen dat ook zij actie willen ondernemen jegens de gemeente en hiervoor een vergelijkbare brief zouden willen sturen. Als Actieplatform zullen wij daar indien gewenst zoveel als mogelijk bij ondersteunen.

Tevens heeft de Wijkraad Welgelegen een brief gestuurd aan de gemeente Haarlem, de gemeenteraad en Provincie Noord-Holland, omdat zij zich zorgen maken over het busverkeer en de ontwikkeling van het Houtplein en omgeving. De voornaamste zorg van de Wijkraad is dat de huidige busconcessie als uitgangspunt wordt genomen voor de inrichting. Ondanks grote bezwaren van bewoners lijkt de gemeente op dit moment nog niet bereid om van dit uitgangspunt af te stappen. De vraag is of een leefbaar plein kan ontstaan zonder aanpassing van de huidige verkeersdruk die wordt veroorzaakt door het te grote aantal bussen en de XXL bussen.

Voor een plein en omgeving met verblijfskwaliteit, waarbij veiligheid van alle verkeersdeelnemers, minder geluidsbelasting en een goede luchtkwaliteit voorop staat, moet de verkeersdruk door bussen in de wijk naar een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht. De wijkraad vraagt daarom ruimte te creëren voor de volgende drie voorwaarden.

  • Aanleggen van het knooppunt Buitenrust, start-/eindpunt van bus 346
  • Route van twee buslijnen aanpassen.
  • 30 km zone instellen op de busroute door wijk Welgelegen

Brief

Brief Wijkraad Welgelegen

Door |2018-09-08T17:30:39+00:00september 8th, 2018|Nieuwsberichten|Reacties uitgeschakeld voor Gemeente Haarlem weer aansprakelijk gesteld voor overlast bussen