Voor de aanbestedingsprocedure van de concessie Amstelland- Meerlanden waarvan onder andere bus 356 en 346 deel uitmaken is in het programma van eisen opgenomen dat de gemeente Haarlem had kunnen aangeven dat bepaalde typen bussen niet geschikt zijn om over bepaalde wegen te rijden. De gemeente Haarlem had dus kunnen aangeven dat door het overschrijden van geluidsnormen, trillingsoverlast en luchtkwaliteitsnormen te grote bussen niet allemaal door de binnenstad kunnen rijden, maar tot aan de rand van de stad rijden.

“Voor de exploitatie van het Openbaar Vervoer kan de Concessiehouder gebruik maken van alle wegen in het Concessiegebied, tenzij Wegbeheerders (i.c., gemeenten, hoogheemraadschap, Schiphol, de provincies Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Rijkswaterstaat) expliciet hebben aangegeven dat wegen niet geschikt zijn voor (bepaalde typen) Bussen of Openbaar Vervoer. ” (pagina 35 https://vervoerregio.nl/artikel/20160621-definitief-programma-van-eisen-concessie-amstellandm)