Op vrijdag 20 april tussen 16.00 en 18.00 uur waren de onderhandelaars bij Pippa’s aanwezig. Ook wij waren daar als Actieplatform bij om aan te geven dat de overlast van de bussen te groot is geworden. Wij hebben onze standpunten aan de aanwezige onderhandelaars meegegeven. Robbert Berkhout gaf onder meer aan onder de indruk te zijn van de kennis die bij ons platform aanwezig is.

Om de binnenstad van Haarlem leefbaar, gezond en veilig te krijgen stellen wij het volgende voor:

  1. Bus 346 keert om bij het Van der Vlak hotel.
  2. Alle bussen elektrisch
  3. Starten met de ontwikkeling van OV knooppunten Buitenrust en Spaarnwoude zodat niet alle te grote bussen meer door de binnenstad moeten. Een dergelijke aanpak met knooppunten aan de randen stad wordt ook in andere steden gehanteerd. Buitenrust staat ook als mogelijk plan in de structuurvisie openbare ruimte 2040. Belangrijk om dit nu echt op te pakken.

Wij hopen onze input terug te zien in het coalitieakkoord. Onze standpunten sluiten in ieder geval aan bij het doel van de onderhandelaars om nu echt Haarlem groener en duurzamer te maken.