Volgens de gemeente Haarlem moet het groen in onze stad wijken voor de te grote bussen. Dit blijkt uit onder meer uit het verwijderen van een deel van het grasveld bij de Parklaan en een kapvergunning voor een boom bij Kenaupark. In de aanvraag voor de kapvergunning geeft de gemeente als reden dat de bussen te groot zijn voor de binnenstad. De gemeente pakt dus niet de oorzaak van het probleem op, maar het gevolg.

Motivering aanvraag kapvergunning

Wat is er precies aan de hand bij het Kenaupark?

De nieuwe bussen zijn een forse slag groter en hebben daardoor meer moeite om bochten te maken en wijken daardoor ook meer uit. Hierdoor ontstaan voor de fietsers die daar ook rijden gevaarlijke situaties. De oplossing van de gemeente is om de boom te kappen, zodat er een breder fietspad kan worden aangebracht. De vraag is of dit voldoende veiligheid zal bieden voor de fietsers.

Tot slot biedt het kappen van de boom de mogelijkheid om de weg meer rechtdoor te laten lopen. In de huidige situatie heeft de weg een knik, wat een afremmende werking heeft op de snelheid van het verkeer. Door het weghalen van de boom kunnen de bussen meer snelheid maken en op de Parklaan harder rijden. De vraag is dus of het echt veiliger gaat worden. De kruising is niet overzichtelijk. Voetgangers, fietsers en automobilisten moeten extra goed opletten wanneer ze daar (in de buurt van) de kruising willen passeren. De grote bussen remmen namelijk niet zo makkelijk af.

Asfalt heeft voorrang op groen in Haarlem

Het lijkt er op dat de gemeente Haarlem op het moment op veel plekken aan het kijken is hoe de doorstroom van de te grote bussen mogelijk kan worden gemaakt. Zo is op de Parklaan ook een stuk groen weggehaald, omdat daar de bussen anders niet de Parklaan op kunnen draaien.

 

Is het nog mogelijk om bezwaar aan te tekenen?

De vergunning is op 13 april 2018 gepubliceerd. Dat betekent dat er nog 6 weken zijn om een bezwaarschrift tegen het besluit tot vergunningverlening in te dienen:

Bezwaarmogelijkheid

Gemotiveerde bezwaarschriften tegen bovengenoemd besluit kunnen gedurende 6 weken na de dag van verzending van het besluit worden ingediend bij het college van B en W of de burgemeester, Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, onder vermelding van “bezwaar” in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.