Het nieuwe coalitieakkoord van Haarlem heet: ‘Actie! Aan de slag voor een sociale, groene en leefbare stad‘. De PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij presenteerden het akkoord vrijdag 17 juni aan de stad. Leefbare stad sluit goed aan bij waar Platform Bus-kruit zich inzet: een leefbare en bereikbare stad.

De partijen zetten leefbaarheid voorop. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer moeten daarom aantrekkelijker worden gemaakt. Daarnaast krijgt veiligheid ook aandacht.

Om dit te realiseren zijn de volgende voor Bus-kruit relevante acties benoemd:

  • In Haarlem is 30 kilometer per uur de standaard. De komende jaren passen we de wegen hierop aan.
  • We realiseren deze periode het OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid.
  • We maken meer veilige ruimte voor voetgangers door de stoepen beter toegankelijk te maken.

Platform Bus-kruit is zeer positief over deze acties in het coalitieakkoord. Al lang pleiten wij voor de invoering van 30 km/u in het centraal stedelijk gebied. Met name op de (H)OV-routes. Op deze routes steken namelijk veel voetgangers over, fietsen scholieren naar school en ouderen naar en van het centrum vlak langs de grote bussen. Recent verscheen nog onderstaand bericht in de Volkskrant over Zwolle. Waarmee weer duidelijk wordt gemaakt dat een OV-bus die 50 km/u rijdt niet minder gevaarlijk is dan een auto die 50 km/u rijdt. Daarnaast biedt OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid de mogelijkheid om de buslijnen meer te spreiden waardoor grotere delen van Haarlem toegang kunnen krijgen tot een buslijn en andere delen van Haarlem veiliger.

Gelet op de partijen die de coalitie vormen gaan wij er vanuit dat de 30 km/u ook gaat gelden op de (H)OV-routes door het centraal stedelijk gebied. Zo wel PvdA, GroenLinks als de ActiePartij hebben aangegeven 30 km/u te willen invoeren (Link).

Portefeuilleverdeling:

  • Floor Roduner (PvdA): Financiën; Ruimtelijke ordening, Grondbeleid en Wonen; Monumenten; Wijkplatforms
  • Diana van Loenen (PvdA): Werk en Inkomen, minima en schulden; Zorg / Welzijn / Volksgezondheid; Cultuur
  • Robbert Berkhout (GroenLinks): Klimaat en Energie; Vergroenen en Openbare ruimte; Economie; Project invoeren gereguleerd parkeren; Dierenwelzijn
  • Bas van Leeuwen (D66): Onderwijs; Jeugd; Mobiliteit en Parkeerbeleid; Versterken lokale democratie & Participatie; Project invoeren gereguleerd parkeren
  • Eva de Raadt (CDA): Sport; Diversiteit en inclusie; Bedrijfsvoering, dienstverlening en digitalisering; Vastgoed