Het Houtplein wordt aangepakt. Wie weleens op het Houtplein is geweest weet dat dit niet de mooie entree van Haarlem is. Voor velen is het een onoverzichtelijk, gevaarlijk kruispunt van allerlei weggebruikers. Aanpakken van het Houtplein is ook om andere redenen hard nodig omdat het busverkeer zich steeds meer heeft opgehoopt bij de haltes in de Tempeliersstraat. Een straat die door het geweld van de nog grotere bussen ondertussen uit zijn voegen barst. Dat de bushaltes en bussen daar niet passen is duidelijk. Ook andere de straten, zoals de Rustenburgerlaan waar de bussen het centrum binnenkomen, hebben zwaar te lijden.

In het najaar van 2017 is besloten dat het eerder vastgestelde ontwerp voor de herinrichting van het Houtplein en omgeving niet wordt uitgevoerd. Op de website van de gemeente staat dat er een nieuw ontwerp moet komen waarin omwonenden, ondernemers, wijkraden en belanghebbenden volop kunnen participeren De partners in de stad en de gemeente Haarlem gaan voor een gastvrije en goed functionerende entree.

Woensdag 13 juni jl. was de informatie-avond voor omwonenden en ondernemers van het Houtplein. Bij het uitnodigingen beleid was helaas wat mis gegaan waardoor niet alle bewoners een uitnodiging van de gemeente hebben ontvangen. Ondanks dat was de opkomst hoog. Hopelijk wordt het volop participeren nog beter vormgegeven.

Al snel werd duidelijk dat omwonenden een groen plein voor ogen hebben terwijl de gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland vooral ook veel ruimte willen bieden aan het te grote busverkeer. Bewoners vroegen zich af waarom die bussen allemaal door hun stad moeten. Het vele busverkeer gaat namelijk niet samen met meer groen. Volgens de gemeente is het niet mogelijk om dit te realiseren, omdat de concessie net is vastgesteld en aanpassen niet mogelijk is. Wij betwijfelen dit en zoeken dit uit. Een eerste mogelijkheid om het nieuwe plein niet tot mega busplein om te bouwen is er doordat elkaar jaar opnieuw door Connexxion naar de verschillende buslijnen wordt gekeken. Het plan voor het volgende jaar wordt dan voorgelegd aan de Vervoerregio. Dit betekent dat als voor 2019 door Connexxion en de Vervoerregio overeen wordt gekomen dat in ieder geval bus 346, niet over de Rustenburgerbrug rijdt maar via de Europaweg rondt het Van der Valk rijdt kan het plein al heel anders worden ingericht.

Waar houdt het centrum van Haarlem op?

Volgens de gemeente Haarlem is het noodzakelijk dat aan de rand van het centrum van Haarlem een OV-knooppunt komt. De vraag is echter waar houdt ons centrum op? Is dat bij het Houtplein of is dat bij de Buitenrustbrug (nabij het Van der Valk hotel)? Het is dus maar hoe naar de toekomst en de ontwikkeling van onze stad wordt gekeken. De ontwikkeling van het Houtplein is een kans om ons centrum ’te vergroten’. Frederikspark kan dan een echt stadspark worden doordat je daar, over een mooi groen plein met grote verblijfskwaliteit, zo naar toe kan wandelen of fietsen.

Om deze enorme potentie van het Houtplein uit te nutten is het noodzakelijk dat gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland op een andere manier naar het Openbaar Vervoer in Haarlem kijken en  starten met de ontwikkeling van (H)OV knooppunt Buitenrust op de Schipholweg. Het ontwikkelen van dit knooppunt is reeds onderdeel van één van de sleutelprojecten uit de Structuurvisie Openbare Ruimt Haarlem 2040.

Bron: Haarlems Dagblad 15 juni 2018