Vanaf medio november 2020 zal Connexxion in de regio’s Amsterdam en Haarlem met elektrische bussen gaan rijden ter vervanging van de huidige diesel- en aardgasbussen.

Connexxion heeft hiervoor via moederbedrijf Transdev 156 elektrische bussen besteld bij fabrikant Ebusco. Het is nog onduidelijk welke lijnen precies vervangen worden en of er ook nog oude bussen blijven rijden. Onze verwachting is dat de dubbeldekker 346 nog niet geëlektrificeerd gaat worden.

Grote actieradius

Het grote voordeel van de nieuwe elektrische bussen is dat deze een actieradius van minimaal 350 kilometer hebben. Hierdoor hoeven de bussen minder vaak te worden opgeladen waardoor de laadinfrastructuur minder zwaar belast wordt en bussen minder vaak stil staan om op te laden. “We hebben als bedrijf inmiddels ruim 7 jaar ervaring opgedaan met elektrische bussen en laders en weten dus hoe we met dit bijltje moeten hakken” aldus Peter Bijvelds, CEO Ebusco. “We passen de nieuwste innovaties toe op onder andere het gebied van gewichtsbesparing, batterijtechnologie, warmtepomp en laadinfrastructuur. De LFP-technologiebatterij in deze bussen is de beste en veiligste batterij die er op de markt is. Door de combinaties van deze innovaties kunnen deze bussen minimaal 350 km rijden op één accu”.

Milieu en Leefbaarheid

Met de inzet van elektrische bussen zal de uitstoot door het OV van CO2, NOx en fijnstof sterk gereduceerd worden en zal de geluidsoverlast verminderen. Een goede zaak voor de bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad Haarlem.

Een belangrijk aandachtspunt in het kader van trillingschade en -hinder is de massa van de bussen. Deze maand kwam de nieuwe Ebusco 3.0 bus in het nieuws die met lichte composiet carrosserie een massa bereikt van slechts 8.500 kilo voor een 12-meter bus; een besparing van zo’n 3000 kg ten opzichte van de huidige 12-meter dieselbus met een massa van 11.575 kg. Het goede nieuws daarbij is dat ondanks de nieuwe technologie de aanschafprijs van de Ebusco 3.0 bus volgens directeur Bijlevelds niet hoger is dan van een bestaande elektrische bus.

Bij de oudere Ebusco 2.2 bus ligt dit anders. Deze heeft een massa van 12.850 kg en is daarmee zwaarder dan de huidige dieselbus. Ook de 18-meter variant van de Ebusco 2.2 is beduidend zwaarder dan de huidige dieselbus met een massa van 19.000 kg versus 16.000 kg.

Wij maken ons daarom zorgen om een toename van trillingen. Op basis van het persbericht over de bestelling van Transdev en eerder vermelde persbericht van Connexxion is het niet duidelijk om welke versie(s) van de Ebusco bus het gaat. In eerste instantie waren wij in de veronderstelling dat de Ebusco 3.0 zou worden ingezet, maar de beschikbare info over deze bus vermeldt geen 18-meter variant. Mocht dit het geval zijn, dan hopen wij dat het lichtere 3.0 type op zijn minst wordt aangeschaft voor de 12-meter bussen, zeker omdat de aanschafkosten ervan ook niet hoger zijn dan voor een standaard elektrische bus. De Ebusco 3.0 gaat vanaf midden 2020 in productie.

Lijn 346: een dubbeldekker diesel-touringcar

Tot nu toe leek de beperkte actieradius de introductie van elektrische bussen op de Haarlemse R-Net lijnen in de weg te zitten, maar dat probleem lijkt nu opgelost. Bus-kruit hoopt dat deze ontwikkeling zich verder doorzet en dat Connexxion ook werk zal maken van een schoon en stil alternatief voor de 346 dubbeldekker diesel-touringcar. Uit onderzoek van Goudappel Coffeng waarover wij eerder hebben geschreven blijkt dat de inzet van dubbeldekker buiten de ochtendspits niet gerechtvaardigd is. Daarnaast hebben Connexxion en de Vervoerregio ook aangegeven dat de inzet op dat moment niet noodzakelijk is. De komst van elektrische bussen maakt deze kwestie alleen maar urgenter: als op lijn 346 de dubbeldekkers alléén in de ochtendspits worden ingezet, kunnen de overige normale bussen die in de rest van de uren rijden óók worden geëlektrificeerd.

Daarbij komt dat Amsterdam de (diesel) touringcars al per 2022 in de ban wil doen wegens de grote overlast, uitstoot en schade aan de kwetsbare oude stad. Touringcars worden zoveel mogelijk aan de randen van de stad opgevangen en mogen alleen de stad in als ze voldoen aan strenge voorwaarden. Ze moeten schoon en licht zijn en mogen alleen rijden over de aangewezen routes. Als dit voor Amsterdam geldt, waarom dan niet voor de oude stad Haarlem? Ook deze ontwikkeling maakt duidelijk dat de huidige inzet van een dubbeldekker diesel-touringcar als hoogfrequente lijnbus dwars door de binnenstad niet past. Wij hopen dat Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma (verantwoordelijk voor de agenda touringcar) hier in haar rol als voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam –opdrachtgever voor de concessie waaronder lijn 346 valt – oog voor zal hebben.

Afbeelding: Ebusco 2.2 specificaties