Gisteravond zat de zaal vol in het ABC in Haarlem voor de presentaties van De Stekker in Haarlem, Bus-kruit en Goudappel Coffeng. Zoals bij velen bekend, barst de binnenstad op dit moment letterlijk uit zijn voegen. Voetgangers, fietsers, profielen, pleinen, bomen – alles moet wijken voor de schaalvergroting van het busvervoer door de binnenstad. Ook de bereikbaarheid komt daardoor in het geding, want de vele bussen rijden op dit moment allemaal over dezelfde routes. Het openbaar vervoer loopt dus vast.

Presentaties werden met enthousiasme ontvangen.

De avond startte met een mooie presentatie van De Stekker over de geschiedenis van Haarlem en welke kansen er voor Haarlem liggen om verder te groeien aan de Oostkant. De sprong over het Spaarne. Er liggen kansen om ons mooie centrum te vergroten. En er liggen nog meer kansen bij station Spaarnwoude. Daar kan de sinds 2006 door de Stekker geagendeerde Oostpoort worden gerealiseerd: “Ikea-city”. Zo kan de groei van Haarlem goed worden opgevangen met een sterk station naast ons huidige station. Versterk de gebruikswaarde, toekomstwaarde en kwaliteit van onze openbare ruimten.

Bus-kruit nam het vervolgens over, waarin wij de problematiek lieten zien en onze oplossingsrichtingen toonden. Te veel buslijnen rijden nu over dezelfde route. De stad gaat er nu aan onderdoor. Dit zorgt in de spits voor busfiles waardoor de bereikbaarheid onder druk staat. Wij toonden een plan dat aansluit bij de ontwikkelingen die door De Stekker werden gepresenteerd, waarin de leefbaarheid in de stad wordt vergroot en tevens ook de bereikbaarheid toeneemt. Wij willen zo werken aan een Haarlem dat goed verbonden is met de regio en onderdeel is van een totaal OV systeem. Niet langer hoeven dan alle grote bussen over dezelfde routes door de binnenstad te rijden. Een kleiner aandeel rijdt dan nog door naar het station. Een fijnmazig netwerk van busvervoer bedient daarnaast een veel groter deel van heel Haarlem, waaronder ook de binnenstad. Want de bus uit de binnenstad is natuurlijk geen optie. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat er volwaardige hubs zoals Buitenrust op de Schipholweg en bij Station Spaarnwoude worden gerealiseerd. Dit ook mede gericht op de ontlasting van het Houtplein. Tevens kan zo ook Schalkwijk beter worden aangesloten op het OV systeem. Daarnaast moet ook naar oplossingen worden gekeken als een lightrail en tramverbinding. Dit biedt voor veel meer forensen naar Amsterdam een goed alternatief voor de auto. We moeten werk gaan maken van een systeemsprong in het OV van Haarlem. Van lineair (Noord-Zuid) naar circulair, waarin we een sterke verbinding maken met regio. Nu kan al een eerste stap worden gezet door intercity bus 346 te laten keren bij Buitenrust. Zo maken we van Haarlem weer een mooie stad.

Goudappel Coffeng mocht de avond afsluiten met inspirerende toekomstbeelden van OV hubs. Hoe kunnen deze het beste worden ingericht en wat hebben ze ons te bieden. Een mooie kijk in de misschien niet zo heel verre toekomst.

Hieronder treft u de links naar de presentaties.

Presentatie De Stekker

Presentatie Actieplatform Bus-kruit

Presentatie Goudappel Coffeng