Bewoners stellen gemeente aansprakelijk

//Bewoners stellen gemeente aansprakelijk

Bewoners stellen gemeente aansprakelijk

Inspreektekst van bewoners/eigenaren van de panden Nieuwe Gracht 200-210 en Kenaupark 12-14a

Geachte leden van de Raadscommissie Beheer,

De herstructurering van de Kinderhuisvest/Kenaupark en de wijze waarop Connexxion nu ter plaatse haar busdiensten uitvoert, heeft geleid tot een welhaast dodelijke cocktail. Sinds de Kerst is de Kinderhuisvest verworden tot de kortste bus-racebaan van Nederland, eindigend in een slalom door het monumentale Kenaupark.

Als bewoners/eigenaren van de panden Nieuwe Gracht 200-210 en Kenaupark 12-14a worden wij dagelijks geconfronteerd met onveilige verkeersituaties door te hard rijdend verkeer (meer dan 50km, ook door bussen!)  En leidt de inzet door Connexxion van dubbeldeks-dieselbussen, in een frequentie van circa 250 bussen per dag, tot voortdurende geluidsoverlast ( > 70dBa) , trillingsoverlast en schade aan onze panden en aan het woon- en verblijfsmilieu. Ergerlijk daarbij is nog, ook uit oogpunt van duurzaamheid, dat deze bussen, behalve in de vier spitsuren, de rest van de dag nagenoeg leeg rondrijden door de stad.

De afgelopen maand  is ons gebleken dat deze klachten/bezwaren breed worden gedragen door vele andere bewoners langs de route van lijn 346 en gebruikers van de binnenstad.  Met name deze dubbeldeksbussen (met dieselmotor)  – een soort bus die in steeds meer steden (bijvoorbeeld Utrecht, Amsterdam, Parijs) wordt geweerd – vormen een aanslag op het woon-, leef- en verblijfsklimaat en de luchtkwaliteit van de Haarlemse binnenstad. Dit alles staat haaks op vele beleidsdoelstellingen van uw gemeente en de inhoud van de meeste verkiezingsprogramma’s !

Ten vervolge op onze brief aan het College van 12 januari j.l.  vragen wij uw Commissie bij het College van B&W te bewerkstelligen dat :

 • Ten spoedigste alsnog akoestisch- en hernieuwd trillingsonderzoek wordt gedaan naar de geluids- en trillingsbelasting aan onze panden die wordt veroorzaakt door de samenloop van de reconstructie van de Kinderhuisvest/Kenaupark en het nu inzetten van 250 dubbeldeksbussen (zijnde zwaar verkeer) per dag.
 • Alle geluidsbeperkende maatregelen worden getroffen waartoe de Gemeente verplicht is binnen de Wet Geluidshinder en Wet Milieubeheer.
 • Instelling van een 30km-snelheidsregime voor het gehele traject lopend van de Zijlvest tot aan de Parklaan en strikte handhaving van het huidige tijdelijke 30km-regime.
 • Er bij Connexxion op wordt aangedrongen dat hun chauffeurs terstond op dit wegvlak hun rijgedrag aanpassen (lagere snelheid, stoppen met het op dit korte traject van enkele honderden meters zinloos hard optrekken en te hard afremmen), dit teneinde verdere schade en verkeersongelukken te voorkomen.
 • Met Connexxion gesprekken worden geopend teneinde te komen tot een zo snel mogelijk vervanging van deze dubbeldeks-dieselbussen door elektrische bussen. Zoals  momenteel in bijna iedere Nederlandse stad gebeurt.

Wij danken u voor uw luisterend oor en hopen dat dit onderwerp de komende weken  een belangrijk verkiezingsitem  wordt. Wij zullen daar in ieder geval alles aan doen en zijn van harte bereid alle fracties nader te informeren over onze klachten en onze aansprakelijkheidsstelling jegens de Gemeente Haarlem en Connexxion Openbaar Vervoer N.V..

Door | 2018-02-26T20:21:20+00:00 februari 2nd, 2018|Nieuwsberichten|6 Reacties

About the Author:

6 Comments

 1. Maarten de Jong 2 maart, 2018 om 16:48 - Antwoorden

  wijziging traject aanduiding: van Stationsplein tot Rustenburgerbrug via Wilhelminastraat v.v. (m.n. lijn 346) en van Stationsplein tot Rustenburgerbrug via Gedempte Gracht v.v. (lijn 300).

 2. Jeroen 5 maart, 2018 om 22:42 - Antwoorden

  Als jullie toch bezig zijn… Gedempte Oude Gracht is al evenveel ellende net als vermoedelijk de Nassaulaan. Eerdere onderzoeken mbt snelheid worden onder het tapijt geveegd en trillingsonderzoeken op onduidelijke plekken uitgevoerd. Bovendien is contact met de gemeente onmogelijk.

  Succes.

 3. Matthijs 7 maart, 2018 om 23:42 - Antwoorden

  Wat goed dat jullie je stem laten horen en op deze manier de ergernissen kunnen verzamelen. Ik vond vandaag een geel A4tje in de bus met jullie aandachtspunten waar bovenaan “Geef je mening” stond. Eenmaal op de website beland vind ik helaas nergens een plek om m’n mening te geven; alleen om de petitie te tekenen. Jullie zijn vooral tegen, tegen en nog eens tegen.
  Ik ben persoonlijk niet tegen en eerder voor de nieuwe, prettige bussen. Naar mijn weten geeft OV juist minder uitstoot doordat er in een klap meerdere personen vervoerd kunnen worden (ipv apart in meerdere auto’s). Naast dit voorbeeld zijn er nog een hoop voordelen te noemen en zijn jullie tegens allemaal discutabel.
  Voor de duidelijkheid: ik snap dat er bij deze verandering voor- en ook nadelen zijn. Het verhaal hierboven geeft al een iets genuanceerder beeld over de nadelen. Rijgedrag zou ten alle tijden een aandachtspunt moeten blijven en is met de komst van deze nieuwe bussen extra aandacht waard. Ik hoop van harte dat jullie ook de voordelen kunnen zien of open staan voor mensen die een andere mening hebben.
  Succes ermee in ieder geval! En het zou dus supercool zijn als jullie inderdaad mensen de kans geven om hun mening te geven op de website 😉

  • Actieplatform 8 maart, 2018 om 06:15 - Antwoorden

   Hallo Matthijs, dank voor je reactie. Wij zijn niet tegen de bussen in het algemeen. Ook wij zien de voordelen in. Maar zoals het nu gaat zorgen de grotere bussen (waaronder bus 346) voor te veel overlast. Waaronder bijvoorbeeld de verslechtering van de luchtkwaliteit (metingen zijn gedaan door de GGD Amsterdam). Deze bussen rijden ook nog eens vaak leeg door onze mooie stad.

   Zoals aangegeven willen wij de bussen niet volledig opheffen. Wij pleiten er voor dat de grote bussen tot aan de rand van het centrum rijden waarna er kan worden overgestapt op normale bussen dan wel de fiets.

 4. tjerk de wijs 8 maart, 2018 om 11:21 - Antwoorden

  Het kenaupark is nog niet af, de toplaag ontbreekt nog. als dit van dezelfde kwaliteit wordt als op de kinderhuisvest dan zal de overlast veel minder worden. zelf wonend op het staten bolwerk ben ik onder de indruk van de stille passage van de bussen en groot vervoer aldaar.
  de introductie van elektrische bussen zou een zegen zijn. heb ze langs zien rijden, horen doe je ze niet je hoort alleen het geluid van de banden is waarneembaar.
  verder vind ik het raar dat gerenoveerde en nieuwe gebouwen zoals genoemde hoek nieuwe gracht en hoek kenaupark zo geluidsgevoelig zijn.
  Het is een illusie om aan een grotere weg rustig op je balkon te kunnen zitten, maar gelukkig moeten veel mensen overdag werken en na zessen komt de zon nog geruime tijd uit de goede hoek.
  de trillingen op het kenaupark zijn nu hopelijk snel opgelost alhoewel het een een veenput is waar altijd verzakkingen zullen blijven. Met een beetje geluk heeft men nu wel een schema voor het blijvend onderhoud gemaakt. in haarlem is dat toch een braakliggend terrein.
  overigens blijft het een strijdpunt hoe vaak een mens wil overstappen om op een bestemming te komen. juist een frquent rijdende bus zorgt ervoor dat de auto uit de stad blijft.
  Het tekenen van de petitie is geen optie. overleg is veel beter maar dan wel meedenken in oplossingen die gewoon morgen uitgevoerd kunnen worden.

 5. A. Tromer 8 maart, 2018 om 15:54 - Antwoorden

  Goed initiatief!

  Misschien een idee om de fietsersbond ook eens te informeren.

  De hoeveelheid bussen én de lengte van de verlengde bussen (deze passen niet op de stopstrook van de bushalte), zorgen ervoor dat de bussen niet allemaal tegelijk op de bushalte kunnen stoppen, waardoor zij half op het fietspad staan en fietsers moeten uitwijken naar de rijbaan. Ik ben zelf al bijna een keer op de fiets op de Rustenburgerlaan in botsing gekomen met een auto.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.