De inzet van elektrische bussen zorgt voor een betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast en meer comfort voor de busreiziger. Echter door het gewicht van de accu’s in elektrische bussen zijn deze voertuigen veel zwaarder dan dieselbussen. In Groningen rijden al langer gelede elektrische bussen en omwonenden ervaren hierdoor meer trillingen. De gemeente Groningen doet daarom onderzoek naar de overlast langs drukke buslijnen. Gelet op deze ervaringen is het van belang om in Haarlem snel te bepalen welke maatregelen nodig zijn om overlast en schade aan woningen zoals in Groningen te voorkomen.

In Haarlem rijden vanaf eind 2020, zoals aangekondigd door de gemeente, meer elektrische bussen rond. Daar zitten ook veel gelede bussen bij. Deze bussen zijn zonder passagiers 4.000 tot 5.000 kilo zwaarder dan oude bussen. Ook de standaard elektrische bussen zullen zwaarder zijn dan de oude variant. Doordat elektrische bussen ook sneller kunnen optrekken en er sprake is van een andere verdeling van het gewicht zorgt dit voor trillingen in bochten en bij oneffenheden op de weg. Het bustraject van Haarlem bevat veel bochten langs oude bebouwing. Bij oneffenheden gaat het bijvoorbeeld om een putdeksel of slecht wegdek. In Haarlem geven bewoners en ondernemers nu al aan dat zij last hebben van trillingen.

De projectmanager van Groningen Herman Lubbers geeft aan dat de trillingen niet alleen door de bussen komen. Ook de staat van de weg en belasting door andere voertuig kan een rol spelen. Daarbij zorgden de oude bussen in Groningen ook al voor overlast. Een vergelijkbare situatie als hier in Haarlem.

Ook de gemeente Groningen gaf in reactie op door bewoners veronderstelde toename van trillingsoverlast aan dat dit waarschijnlijk niet het geval zal zijn, net als de gemeente Haarlem. Achteraf blijkt de elektrische bus in Groningen wel tot extra trillingen te leiden.

Wel is het zo dat er inderdaad meer bussen gaan rijden over de Diepenring. Dit zal echter naar verwachting geen noemenswaardige geluids-of trillingshinder veroorzaken als gevolg van de eerder genoemde maatregelen.https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/inspraakrapportage-binnenstadsvisie-bestemming-binnenstad.pdf

De gemeente Groningen heeft bij de aanpak van de Diepenring (een drukke busroute) onderzoek gedaan naar trillingen. De gemeente stelt namelijk dat zwaar(der) verkeer kan leiden tot het ontstaan van trillingen. Daarbij wil de gemeente voorkomen dat door de komst van de bussen extra trillingen ontstaan die tot hinder en/of schade leiden. Voor de herinrichting van het Houtplein e.o. in Haarlem blijkt dat een dergelijk onderzoek niet uitgevoerd. Met de komst van elektrische bussen zal voor wat betreft trillingen bij de herinrichting dan ook geen rekening zijn gehouden op deze route. Hetzelfde geldt voor de route over de gedempte oude gracht.

De gemeente Groningen pakt de situatie nu alsnog op door metingen uit te voeren. Wij pleiten er voor dat de Gemeente Haarlem hier nu ook actief mee aan de slag gaat. In Groningen worden in ieder geval al maatregelen genomen zoals het plaatsen van ondergrondse anti-trillingsschermen langs de weg. Op andere plekken verdwenen klachten over trillingen dankzij de piepschuim platen van 15 tot 30 centimeter dik. Het wegdek wordt tevens zo vlak mogelijk gemaakt en chauffeurs worden aangespoord minder snel op te trekken. Een maatregel waar de gemeente Haarlem tot op heden nog niet aan wil denken wordt door de gemeente Groningen overwogen, namelijk het verlagen van de maximumsnelheid om overlast en schade aan huizen tegen te gaan. Ook de leefbaarheid en veiligheid profiteren van deze maatregel. Mogelijk biedt de studie naar alternatieve lijnvoeringen in Haarlem een oplossing om het aantal bussen over dezelfde routes te beperken, maar de vraag is of deze op tijd gereed is en of het aantal bussen over dezelfde route zal verminderen.

Bronnen:

https://ruimtevoorjou.groningen.nl/wp-content/uploads/2019/03/Centrum-Halte-Oost-ontwerp-en-verkeer.pdf

https://www.ovnieuwsuitgroningen.nl/2020/09/05/stad-kampt-met-trillingen-door-elektrische-bussen/

https://www.ovpro.nl/bus/2020/09/11/klachten-in-groningen-over-trillingen-door-elektrische-bussen/