Op donderdag 13 september start om 19.15 uur de vergadering van de Commissie beheer. Er wordt gesproken over de informatienota herinrichting Houtplein en omgeving. Wij zullen hier als Actieplatform onze zorgen uiten over de huidige insteek van de gemeente. U kunt hier zelf inspreken of aanwezig zijn op de publieke tribune.

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2018/13-september/19:15

In de informatienota van de gemeente wordt aangegeven dat partijen de volgende aandachtspunten hebben meegegeven.

  1. Een eerlijk en transparant participatieproces dat niet ingewikkeld is. Luister tijdens dat proces écht naar de bewoners en geef ze een stem. Betrek daarbij ook actief de ondernemers rond het Houtplein.
  2. Stel duidelijke kaders waarbinnen de vrijheid is om te discussiëren en zorg voor een goede terugkoppeling.
  3. Start het ontwerpproces met een “blanco blad”! Haal daarbij eerst de wensen op van alle belanghebbenden en verwerk deze in een Programma van Eisen, voordat het echte ontwerpproces start.
  4. Stel bij het ontwerpproces de functionaliteit van het gebied voorop en niet de ruimtelijke kwaliteit.
  5. Een zeer belangrijk uitgangspunt binnen het ontwerp moet veiligheid zijn. Zowel voor het ontwerp van het Houtplein als de inrichting van de ventweg Dreef voor het halen en brengen van de schoolkinderen.
  6. Wat betreft het openbaar vervoer is een aantal partners kritisch over het huidige grote aantal buslijnen. Vanwege de nieuwe dienstregeling wordt de ruimtelijke inpassing van de bushaltes als complex gezien. Van belang is een soepele en veilige doorstroming, omdat het Houtplein een belangrijk knooppunt is. Indien de bouwwerkzaamheden grote invloed gaan hebben op de dienstregeling moeten ruim voor aanvang goede afspraken worden gemaakt.

Punt 1 krijgt tot nu toe onvoldoende aandacht in het proces. Er wordt niet écht geluisterd. Er is zoals punt 6 aangeeft veel weerstand tegen de vele en de grote van de bussen. De ontwikkeling van het Houtplein kan juist worden aangegrepen om hier wat aan te doen. De concessie biedt hiervoor ook de ruimte. Om echt wat aan de overlast en onveiligheid (punt 5) te doen moet er echt wat veranderen.

Wij vragen ons daarnaast af wat precies de gedachte achter punt 4 is. Wordt hier bedoeld dat Houtplein en omgeving de functie hebben om alle bussen in te passen of gaat het ook om prettig wonen en verblijven? Ruimtelijke kwaliteit is juist belangrijk als we het plein en de omgeving niet willen transformeren tot een koud stationsplein.