De afgelopen dagen was er veel aandacht voor het ‘Actieplan Schone Lucht’ dat de gemeente Amsterdam heeft gepresenteerd (link). Wethouder Sharon Dijksma geeft aan dat dit van groot belang is voor de volksgezondheid:

“We willen schonere lucht voor alle Amsterdammers. Vieze lucht is nu nog te vaak een sluipmoordenaar. … Amsterdammers leven gemiddeld een jaar korter door vieze lucht.” (link).

Dijksma is naast wethouder Verkeer, Vervoer, Water en Luchtkwaliteit Amsterdam óók voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam. Voor Amsterdam zet zij erop in dat OV-bussen en touringcars die uitlaatgassen uitstoten al vanaf 2022 de binnenstad van Amsterdam niet meer in komen. In 2025 geldt dit zelfs voor het hele stadsgebied binnen de ring A10.

Verantwoordelijkheid Vervoerregio Amsterdam

Nu Dijksma zich zo hard maakt voor het weren van dieselbussen en diesel touringcars uit Amsterdam kan het niet zo zijn dat zij in haar rol van voorzitter van de Vervoerregio verantwoordelijk is voor het in stand houden van de grote aantallen zware dieselbussen die dwars door de dichtbevolkte Haarlemse binnenstad rijden.

Uit onderzoek van de Vervoerregio Amsterdam (link) blijkt ook dat het kosten aspect ook geen beletsel is voor elektrische bussen. “De kosten voor elektrische bussen zijn over de volledige levensduur vrijwel gelijk aan die van dieselbussen. Dat blijkt uit Total Cost of Ownership-berekeningen van de Vervoerregio Amsterdam. De vervoerder zegt nu de kennis te hebben over de optimale rolverdeling in een energietransitie en de bijkomende kosten. Daarom kunnen nu ook structurele afspraken gemaakt worden over de kostenverdeling.” (Bron: ovpro.nl)

 

Bussen in Haarlem rijden nog op diesel

Vorig jaar heeft Connexxion aangegeven dat op termijn ook de bussen in Haarlem elektrisch worden: “De bedoeling is om over 3 jaar alle bussen in de regio AML te vervangen voor elektrische bussen”. Echter later gaf Connexxion aan dat ze dit misschien niet gaan halen. Dit kan niet, sterker nog: dit moet wat ons betreft zelfs sneller. In vele andere steden rijden nu al grote aantallen elektrische bussen terwijl het dichtbevolkte Haarlem het nu moet doen met slechts één elektrische bus (lijn 2, 4x per uur). De zware hoogfrequente R-Net lijnen rijden allemaal op diesel.

XXL diesel dubbeldekker

Connexxion heeft aangegeven dat ze de XXL dubbeldekker touringcars die dwars door de binnenstad van Haarlem rijden niet zullen vervangen door elektrische exemplaren. Dhr. Bavelaar (directeur Connexxion) “Lijn 346 blijft ook op de langere termijn een dieselbuslijn.” link. In het kader van de huidige ontwikkelingen op gebied van luchtkwaliteit, klimaat, veiligheid en gelet op het feit dat deze bus dwars door stedelijk gebied rijdt is dit onverantwoord.

In hetzelfde artikel geeft dhr. Bavelaar van Connexxion het zelf ook al aan: “eigenlijk zijn het touringcars”. Touringcars die voor veel onnodige uitstoot en geluidsoverlast zorgen. Eerder hebben wij hier al over geschreven. Geluidsoverlast is een groot probleem voor de volksgezondheid (link). Bij bijna de helft van de mensen die last hebben van ernstige geluidshinder leidt dit tot ernstige verstoring van de slaap. Er is uitgerekend dat zo’n 600 mensen per jaar overlijden aan stress, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten die veroorzaakt zijn door geluidsoverlast (Bron). Veel steden weren touringcars vanwege de slechte luchtkwaliteit en overlast. In Amsterdam rijden deze mastodonten ook niet door het centrum, maar stoppen ze bij Amsterdam Zuid. Waarom laten mevrouw Dijks en de Vervoerregio Amsterdam die dan wel dwars door Haarlem rijden?

Oproep aan mevrouw Dijksma en de Vervoerregio Amsterdam

Wij roepen mevrouw Dijksma op om met de evaluatie van de concessie Amstelland-Meerlanden een einde te maken aan de situatie dat de XXL diesel dubbeldekker touringcars door de Haarlemse binnenstad rijden. Vervang daarnaast versneld alle R-net bussen van de Vervoerregio Amsterdam die Haarlem aandoen door elektrische exemplaren. Het kan niet zo zijn dat Amsterdam uitstootvrij wordt en Haarlemmers nog lang in schadelijke dieseluitstoot en zware geluidsoverlast blijven zitten.

Ook Haarlemmers hebben recht op gezonde lucht!