Een aantal ouders is het wachten op maatregelen om de verkeersveiligheid in Haarlem te vergroten zat. Op 3, 4 en 5 oktober gaat daarom een groep bezorgde ouders tussen 8:00 en 8:30 de Wagenweg, Schouwtjeslaan en Schouwtjesbrug overnemen om deze veiliger te maken voor de fietsende scholieren. De inzet is om de actie maandelijks te herhalen. Vanuit platform Bus-kruit pleiten wij al langer voor 30 km/u als norm en het toevoegen van zebrapaden in plaats van deze verwijderen.

Wat is het doel van de actie?

  • De snelheid van gemotoriseerd verkeer extreem afremmen in de bebouwde kom, meer veilige oversteekpunten Florapark en Wagenweg tot Spanjaardslaan.
  • Fietsstraten Schouwtjesbrug/ Schouwtjeslaan (auto te gast)
  • Schoolstraat straten afzetten rondom OBS Zuid-Wester tussen 8:00 en 8:30 en 14:15 en 14:45

Wat maakt dit gebied gevaarlijk?

Dagelijks fietsen er duizenden kinderen door de bebouwde kom over smalle straten en wegen. De straten en wegen zijn ingericht op gemotoriseerd verkeer dat enorm is toegenomen door tweeverdieners en woningbouw. Maar ook pakketbezorgers, vrachtverkeer en boodschappendiensten maken de straten drukker en gevaarlijker. Dit valt het meest op tussen 8:00-8:30 omdat iedereen zich dan tegelijkertijd door die te smalle straten en wegen perst.

Hoe wat en wanneer?

Op maandag 3 oktober tussen 8:00 en 8:30

Nemen de fietsers de Schouwtjeslaan en Schouwtjesbrug over. Dit onder begeleiding van 4 volwassen. Volwassenen begeleiden de scholieren te fiets door voor en achter de scholieren te fietsen. Met zijn drieën voorop fietsen ze midden op de weg waardoor het verkeer achter hen automatisch vertraagd. Op deze wijze wordt een tijdelijk fietsstraat gecreëerd.

Op dinsdag 4 oktober tussen 8:00 en 8:30

Alle gevaarlijke oversteekpunten beveiligen met klaar-overs. Dat zijn 4 personen per oversteekpunt. Deze strook aan klaar-overs komen te staan vanaf het Florapark over de Wagenweg tot aan de stoplichten bij de Spanjaardslaan. Deze actie heeft een extreem dempend effect op al het gemotoriseerde verkeer.

Op woensdag 5 oktober tussen 8:00 en 8:30 en 14:15 en 14:45

Worden de straten rondom OBS De Zuidwester afgezet tussen 8:00 en 8:30 en 14:15 en 14:45, dus geen kinderen met de auto naar school brengen en halen. Of 200 meter lopen. Voor bewoners geldt geen verbod, uiteraard wel informeren en vriendelijk verzoeken niet uit te rijden tussen deze tijdstippen.

 Wat kan jij nu meteen doen als bezorgde (groot) ouder?

  • Leg de verkeerssituatie situatie rondom de school van jouw kind vast op film en mail het naar jekunthetbest@gmail.com
  • Help mee door dit bericht te verspreiden in je socials en appgroepen.

Meer informatie? Oproep aan alle liefdevolle ouders met fietsende kinderen | LinkedIn