Participatie of misbruik?

Met verbijstering waren wij deelgenoot van de participatie-avond die de gemeente Haarlem voor het Houtplein op 12 juli jl. had georganiseerd. Een principiële discussie over de vraag of de huidige busintensiteit op het Houtplein en in de Rustenburgerlaan en Tempeliersstraat niet veel te groot is om tot serieuze mooie ruimtelijke inrichting te komen, mocht niet worden gevoerd.

Bewoners/ondernemers mochten alleen aangeven wat zijn van bepaalde onderdelen van drie varianten vonden. De projectgroep zou nog geen voorkeur hebben voor een bepaalde variant. Wij betwijfelen dit, want bij de variant alle bushaltes op het Houtplein werden de nadelen duidelijker benoemd. In één variant waren de haltes voor de dubbeldekkers bij het Frederikspark gepland, in een andere variant waren 4 banen (twee rijbanen, twee opstelplaatsen voor de dubbeldekkers) voor de bussen gereserveerd en in de derde variant moesten er ook nog haltes komen in de Tempelierstraat want anders past het allemaal niet. In één variant zou er mogelijk een stoplicht voor fietsers moeten komen bij de kruising Houtplein – Tempeliersstraat. Dit stoplicht gaat op rood als er een bus aan komt. Volgens de gemeente Haarlem is ‘men’ over een dergelijk fiets stoplicht bij het station namelijk zeer te spraken. Wie deze men zijn kon niet worden aangegeven. Daarbij merken wij op dat bij station, de bussen maar één richting op rijden langs dit stoplicht. Op het Houtplein rijden de bussen in twee richtingen langs dit stoplicht. In de ochtend en avondspits zou dit betekenen dat het stoplicht altijd op rood staat.

Wat op de avond duidelijk werd is dat er te veel claims op het Houtplein en omgeving liggen die aantonen dat er niet ruimte genoeg is voor deze bus intensiteit en inrichting. Laten we dáár een principiële discussie over voeren in plaats van bewoners en ondernemers met participatie over details te verleiden om langzaam mee te gaan in de planontwikkeling en straks te beweren dat er participatie heeft plaatsgevonden! Er is dan eerder sprake van misbruik van participatie.

Door |2018-07-16T10:11:03+00:00juli 22nd, 2018|Nieuwsberichten|0 Reacties