In reactie op het nieuwsitem van NH nieuws hebben wij het volgende laten weten

Hartelijk dank voor de aandacht aangaande de busproblematiek in het centrum van Haarlem.

Graag willen wij nog een reactie geven op het nieuwsitem (http://www.nhnieuws.nl/nieuws/219409/Haarlemmers-zijn-overlast-van-bussen-door-centrum-zat ) In de video is een tekstbalk zichtbaar waarin een reactie van de gemeente wordt getoond die ook in het nieuwsartikel daaronder is opgenomen. Daarin wordt gemeld dat de gemeente als oplossing fluisterasfalt gaat aanleggen.

Als wijkraad hebben wij geen reactie van de gemeente ontvangen. De aangeboden oplossing (fluisterasfalt) sluit niet aan bij de problematiek van trillingen, fijnstof en geluid. De geluidoverlast betreft naast contactgeluid ook motorgeluid. Ook de luchtkwaliteit is een groot probleem. In december 2017 zijn alarmerend hoge waarden stikstofdioxide gemeten die de Europese grenswaarden fors overstegen, zoals ook aangegeven in het eerder u aan toegezonden persbericht. Door de hogere busfrequentie zal deze alleen maar meer worden overschreden. Bewoners willen dat gemeente en provincie met concrete maatregelen komen die een oplossing vormen voor zowel de trillingen, fijnstof en de geluidsproblematiek.