De route die de te grote bussen door de Haarlemse binnenstad afleggen voldoet niet aan de definitie die de gemeente heeft gehanteerd bij het vaststellen van de (H)OV route voor Haarlem Noord.

In het Tracekeuzedocument (H)OV Haarlem-Noord staat namelijk het volgende: “De kwaliteit van reizen met hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) uit zich in comfort op haltes en in de voertuigen. Een halte moet aangenaam zijn om te verblijven: ruim, beschut en veilig. De halte moet goed bereikbaar zijn en goed toegankelijk (ook voor minder validen). Tevens is comfort in de bus van belang voor reizigers (om bijvoorbeeld te kunnen werken of lezen in de bus): de bus moet dan minder schudden, niet voortdurend optrekken, afremmen en bochten maken, er moet sprake zijn van modern en stil materieel en de instap moet gelijkvloers zijn. De reiziger is altijd op de hoogte van de laatste informatie middels een dynamisch reizigersinformatiesysteem op elke halte. Voorts moeten er voldoende fietsenstallingen zijn.”

Op veel punten moeten de grote bussen hard af remmen en optrekken. Daarnaast bevinden zich op veel punten veel bochten. Tevens voldoende de haltes ook niet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld. Deze zijn namelijk niet toegankelijk voor minder validen en zijn niet ruim, beschut en veilig. Vanwege deze redenen moeten de te grote bussen (volgens Connexxion zelf zijn de dubbeldekkers zelfs XXL bussen) keren bij het Van der Valk hotel. Dit is nu al mogelijk zonder aanpassingen van haltes.