Bewoners, wijkraden en het Actieplatform Bus-kruit zijn verbaasd over het collegebesluit (LINK) dat de dubbeldekkers voorlopig de hele dag en in het weekend blijven rijden. Ondanks de vele klachten van bewoners, brieven van wijkraden en Actieplatform Bus-kruit heeft er met de gemeente nooit een gesprek plaatsgevonden over de grote problematiek en mogelijke oplossingen. En wordt dit voor de toekomst van de binnenstad zo belangrijke besluit afgedaan met een informatienota naar de raadscommissie. De maand van de Nieuwe Democratie kent een slechte start.

De ambitie van de gemeente voor Haarlem is: “een stad waar ruimte is om met elkaar te kunnen wonen, leven en verblijven.” Met dit besluit wordt hier niet aan bijgedragen en is er alleen gekeken naar de spitsvraag in het openbaar vervoer. Belangen van prettig wonen en verblijven, veiligheid van voetgangers en fietsers lijken niet mee te zijn genomen. Goed openbaar vervoer is van belang voor Haarlem.  Dit openbaar vervoer moet wel aansluiten bij de kenmerken van die stad en de vraag in het OV.

De problemen op het gebied verkeersveiligheid, geluids- en trillingsoverlast en luchtkwaliteit blijven door dit besluit gehandhaafd. Om forensen in de spits naar Amsterdam te vervoeren moeten 200 dubbeldeksbussen de rest van de dag en in het weekend leeg rond rijden. Bewijzen dat de huidige OV-inrichting de leefbaarheid te zwaar belast, worden steeds sterker. Nieuwe rekenregels van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het opstellen van geluidsbelastingkaarten, geven aan dat voor touringscars/dubbeldeksbussen in binnenstedelijk gebied gerekend moet worden met waarden hoger dan 100dB(A).

Posters dubbeldekker

En er zijn betere OV oplossingen mogelijk. Uit onderzoek van TU Delft in samenwerking met de Vervoerregio blijkt dat 70% met de fiets of OV naar de HOV R-net bushaltes komt. Om het gebruik van dit hoogwaardige OV te stimuleren bevelen de onderzoekers aan dat bij de haltes voldoende ruimte is voor het parkeren van fietsen. Dit is in de binnenstad niet het geval zoals de gemeente aangeeft in een brief uit 2014. Opstappen op de Schipholweg, OV knooppunt Buitenrust, waar voldoende ruimte voor de fiets kan worden gerealiseerd om daar de Intercity-dubbeldekker te pakken heeft een positief effect op het gebruik van OV.

Een andere oplossing is een vraaggestuurde variant waarbij de XXL dubbeldekkers alleen in de spits worden ingezet. Op de Intercity-lijn van Qbuzz tussen Groningen en Emmen rijden dezelfde XXL dubbeldekkers vooral in de spits. Organisatorisch en financieel is het haalbaar. Tot slot kan ook naar de snelheid in de binnenstad worden gekeken. Bussen rijden nu met 50 km/uur over de Gedempte Oude Gracht en via de Rustenburgerlaan. 30 km/uur per uur creeert een prettigere binnenstad.

Nu is alleen gekeken naar de financiën van lijn 346. Dit terwijl de evaluatie door de Vervoerregio Amsterdam van de gehele concessie Amstelland-Meerlanden nog loopt en het van belang is binnen de gehele concessie te kijken naar mogelijke aanpassingen in lijnvoering en materieelinzet. Door nu al een besluit te nemen over alleen lijn 346, wordt voorbij gegaan aan de mogelijkheid om (financieel) te schuiven binnen de gehele concessie.

Het is noodzakelijk om de leefbaarheid van de Haarlemse binnenstad mee te nemen in een dusdanig belangrijk besluit. Bewoners, wijkraden en Actieplaform Bus-kruit roepen het college dan ook op zo snel mogelijk met alle betrokkenen in gesprek te gaan en echt werk te maken van de maand van de Nieuwe Democratie.