Voor de toekomst van het stationsgebied in Haarlem was door de gemeente veel werk gemaakt om Haarlemmers te betrekken bij de ontwikkeling van dit gebied. Op https://www.haarlem.nl/stationsgebied/ waren filmpjes te zien en op een forum kon iedereen zijn of haar reactie achterlaten. Veel bewoners en ondernemers gaf dit het gevoel dat zij echt samen met de gemeente konden werken aan de toekomst van dit gebied. Ook wij vanuit Bus-kruit hebben verschillende bewoners en ondernemers gemotiveerd om input te leveren. Ook platform Bus-kruit heeft, naast deelname in een klankbordgroep, ook een zienswijze ingediend: Zienswijze Stationsgebied Haarlem.

28 mei jl. ontvingen wij en vele andere betrokkenen een reactie van de gemeente op de door hen ingediende zienswijze:

Via de website van de gemeente heeft u een reactie ingediend op de concept visie voor het stationsgebied. Hartelijk dank daarvoor. Veel betrokken Haarlemmers, reizigers en anderen hebben gereageerd op de concept visie die ter inzage heeft gelegen. Er is veel positieve en constructieve input geleverd. Hoewel dit niet heeft geleid tot een aanpassing van het plan, wordt een deel wel gebruikt voor het vervolg.

Wij zijn zeer verbaasd over deze reactie. In totaal beslaat de nota van beantwoording 113 pagina’s en op alle reacties wordt aangegeven dat dit niet in een aanpassing zal resulteren. https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210222848-3-Bijlage-2-nota-van-beantwoording-2.pdf

Dit college was gestart met de ‘Nieuwe Democratie’ https://www.haarlem.nl/denk-mee-met-de-gemeente/Het Haarlemse gemeentebestuur is volop bezig de manieren van meepraten en meedenken te verruimen en te vernieuwen. Bijvoorbeeld door nieuwe participatievormen in te zetten en bewoners meer zeggenschap te geven over hun buurt.” Haarlemmers worden opgeroepen vooral mee te denken aan plannen en initiatieven. Wij maken ons echter zorgen als wij kijken naar hoe wordt omgegaan met de zienswijze van vele betrokken Haarlemmers. Ook in andere trajecten zien wij vaak in de nota van beantwoording staan dat dit niet zal leiden tot een aanpassing. Wij krijgen hier veel vragen over en bezorgde reacties op. Bewoners en ondernemers geven aan dat participeren geen zin heeft. Een veel gehoorde reactie: “je stopt er veel tijd in, maar er wordt toch niets meegedaan.”

Wij roepen het college op betrokken Haarlemmers echt te laten participeren. Wij roepen daarnaast de raad op toe te zien dat participatie in Haarlem wordt beloond.