Op 16 mei jl. was de thema-avond openbaar vervoer in Haarlem ‘Binnenstad in het nauw’. Er waren ruim 80 bewoners aanwezig op de avond. Op de avond hebben zij net als wij hun kritiek geuit op de nieuwe dienstregeling en de grote en frequentie van de dubbeldekker en geledebussen. Volgens Connexxion zijn ze nodig, omdat over een aantal jaar de A10 deels dicht gaat vanwege werkzaamheden. De verwachting is dat alle reizigers die tot dan toe van de auto gebruik maakten dan met de bus gaan. Dan zijn dus alle bussen die nu al rijden

Haarlems Dagblad 26 mei 2018

nodig. Wij vragen ons dat ten zeerste af. Ondertussen zitten bewoners, ondernemers en bezoekers al die jaren wel met de problemen. Een oproep op de avond om de snelheid van de bussen in de binnenstad te verminderen blijkt uit een enquête van het Haarlems Dagblad later die week door 73% van de respondenten te worden ondersteund.

Opvallend punt op de avond was dat de vertegenwoordiger aangaf dat de dubbeldekkerbussen de komende jaren zullen blijven rijden. Hierop werd aangegeven dat dhr Bavelaar (directeur Connexxion) in ovmagzine op 14 september 2017 het volgende heeft aangegeven: “Mochten ze voor het OV minder geschikt zijn, dan bouwen we ze zo om om verder dienst te doen bij Connexxion Tours”. De vertegenwoordiger van Connexxion trok deze uitspraak in twijfel en kon zich niet voorstellen dat dit was gezegd. Ook het feit dat  Connexxion Tours zelf spreekt over XXL bussen ipv dubbeldekkerbussen werd die avond in twijfel getrokken. Begrijpelijk, want niemand zou een XXL bus door de Haarlemse binnenstad willen sturen. Maar niet alleen de XXL bussen kwamen die avond aan bod, want ook de XL geledebussen zorgen voor veel overlast.

Op de avond bleef het in eerste instantie nog onduidelijk wie nu waarvoor verantwoordelijk is. De gemeente wees naar de provincie. De provincie naar Connexxion en  Connexxion naar de vervoerregio. De Vervoerregio is de aanbesteder van het openbaar vervoer voor de grote bussen naar Amsterdam. In het programma van eisen geven zij aan waar de aanbieder, in dit geval Connexxion, van het OV aan moet voldoen. Dit gaat ook over de frequentie en welke haltes moeten worden aangedaan. De gemeente geeft als wegbeheerder aan waar bussen kunnen rijden en welke type bus daar kan rijden. Dit betekent dat zij aan konden geven dat dit formaat bussen niet door het centrum kan. Daarmee is de gemeente Haarlem dus aansprakelijk.

Artikel Haarlems Dagblad n.a.v. avond openbaar vervoer

Haarlems Dagblad 18 mei 2018