De introductie van de dubbeldekker touringcars van Connexxion zorgde voor veel rumoer in Haarlem. Bewoners, ondernemers en wijkraden maakten zich zorgen over de veiligheid, leefbaarheid en geluidsoverlast. Sinds enkele weken rijden de grote dubbeldekker touringcars al niet langer in het weekend. Eind 2020 komt daar nog een positieve verandering bij. Vanaf dan gaan de touringcars alleen nog in de spits rijden. Daarnaast zijn eind 2020 alle bussen in Haarlem elektrisch. Belangrijk nieuws. Dit levert een grote bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid in Haarlem. De gemeente en Vervoerregio Amsterdam hebben hier (nog) niet veel ruchtbaarheid aangegeven. Het nieuws is bekend gemaakt via de veelgestelde vragen bij het project herinrichting haltes Rustenburgerlaan. Daar is de volgende mededeling gedaan:
“Eind 2020 zijn alle bussen (behalve de dubbeldekkers) in Haarlem elektrisch. Tegelijkertijd gaat de dubbeldekker alleen nog maar in de spits rijden”

Buiten de spits is dit straks niet meer aan de orde