Over de invoering van 30km/uur valt goed nieuws te melden. Op aandrang van Bus-kruit heeft de Commissie Beheer in het najaar 2022 besloten dat ook voor de (H)OV-routes onderzocht moet worden hoe deze naar 30km/uur kunnen gaan (dit zat oorspronkelijk niet in het Mobiliteitsbeleid en 30km/beleid).

Dit besluit heeft recentelijk een vervolg gekregen in een uitnodiging aan Bus-kruit om deel te nemen in de ‘Belanghebbendengroep Afweging 30km/uur’ die tezamen met het verkeerskundig adviesbureau Mobycom gaat onderzoeken welke wegen in Haarlem allemaal naar 30km/uur moeten, inclusief dus nu de (H)OV-routes. Andere belanghebbenden in de werkgroep zijn : de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, Provincie Noord-Holland, Vervoersregio Amsterdam, Politie Haarlem, Veiligheidsregio Haarlem.

Bij de te maken afwegingen zal gebruik gemaakt worden van het Afwegingskader 30km/uur en de Handreiking Voorlopige Inrichtingskenmerken GOW30 van het CROW (www.crow.nl) Wij zullen in de werkgroep onze inbreng focussen op een goede balans tussen leefbaarheid en bereikbaarheid, waarbij onze inzet is dat ook op alle (H)OV-routes 30km/uur in het centraal stedelijk gebied 30km/uur wordt ingevoerd. Het is de bedoeling dat in oktober de Belanghebbendengroep haar advies aan de Gemeente Haarlem uitbrengt.