Aanstaande maandag 24 september is het zo ver. Dan presenteert om 19.00 uur de gemeente Haarlem het concept Voorlopig Ontwerp Houtplein in Hotel Raecks. Wij zijn benieuwd of de gemeente echt wat heeft gedaan met de bezwaren van omwonenden, ondernemers en wijkraad Welgelegen.

Bijzonder is dat de gemeente het ontwerp presenteert op een avond dat alle politieke partijen dan fractievergadering hebben. Eerder stond de presentatie van het voorlopig ontwerp gepland in week 36/37. Nu valt de presentatie in week 38. Had het dan echt niet een dag later kunnen worden gepresenteerd zodat de politiek ook kennis kan nemen van reactie van bewoners, ondernemers en andere gebruikers van het Houtplein en omgeving?

Wij hebben van een aantal bewoners gehoord dat zij grote moeite hebben met de participatie rondom het Houtplein. Vele suggesties werden tot nu toe aan de kant geschoven met het antwoord dat de bus concessie voor alles gaat. Bij het ontwikkelen van een nieuw plan voor het Houtplein staat volgens de gemeente Haarlem ruimtelijke kwaliteit voorop. Is ruimtelijke kwaliteit volgens de gemeente bij het Houtplein hetzelfde als alle ruimte voor bussen? De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zegt over ruimtelijke kwaliteit het volgende: …. bij ruimtelijke kwaliteit gaat het niet alleen over de vraag óf een ruimtelijke ingreep moet plaatsvinden, maar ook hoe deze het beste ingepast kan worden en vooral wáár. Een goed gebouw op een slechte plek levert immers geen ruimtelijke kwaliteit. Nadrukkelijk bepleit de raad dan ook dat locatiekeuze en samenhang tussen functies tot de ruimtelijke kwaliteitsvraag gerekend moeten worden. Hieruit komt de vraag naar voren of een busstation op het Houtplein moet worden gerealiseerd of dat hier een betere locatie, (H) OV knooppunt op Schipholweg, voor kan worden gevonden.

Hoe laat: 19.00 uur
Waar: Hotel Raecks, Raaks 1