Vandaag wordt in de commissie Beheer van de gemeenteraad gesproken over de invoering van 30 km/u in Haarlem. Vergadering Commissie Beheer 04-04-2024 Gemeente Haarlem (notubiz.nl)

Voor veel Haarlemmers heerst er ongeloof over het uitstel van 30 km/u op enkele busroutes – Haarlemmers teleurgesteld over uitstel 30 km/uur: “In de spits kom ik hier niet!” – NH Nieuws. Het lijkt er op dat de vertraging, van maximaal 1 minuut, heeft geresulteerd in het uitstel.

Door enkele partijen wordt aangedragen zorgt de invoering van 30 km/u voor hogere kosten voor de vervoerder. Maar in de hele discussie lijken de kosten voor verkeersongevallen niet mee te worden genomen, laat staan het verlies van een dierbare. De Kosten van verkeersongevallen (swov.nl) zijn in kaart gebracht door SWOV: €27 miljard in 2020. En ook wie het grootste deel van de kosten draagt van verkeersongevallen: particulieren, in Haarlem dus individuele Haarlemmers. Deze kosten raken niet de busmaatschappij, de gemeente Haarlem, Vervoerregio Amsterdam of Provincie Noord-Holland. Het wel of niet invoeren van 30 km/u lijkt dus puur een financiële kwestie. Immers de reiziger die gebruikt maakt van de bus merkt het niet. Of misschien wel, want met 30 km/u wordt waarschijnlijk een stuk comfortabeler door Haarlem gereden. In tegenstelling tot het harde optrekken en hard afremmen voor de vele bochten.