Op 20 maart kan er gestemd worden voor de Provinciale Statenverkiezingen. NH nieuws heeft in aanloop naar deze verkiezingen verschillende politieke partijen om een standpunt inzake de bussen in Haarlem en vroegen hen een verkiezingsbelofte te doen over de kwestie.

De artikelen en een interview kunt u hier terug zien Noord-Holland Kiest: zo denkt de politiek over bussen door het centrum van Haarlem en Heet hangijzer: Haarlemmers protesteren tegen dubbeldekkers door de binnenstad.

Wij zijn blij om te zien dat veel partijen de problematiek in Haarlem aangrijpen om zowel de leefbaarheid als de bereikbaarheid te verbeteren. GroenLinks doet bijvoorbeeld de verkiezingsbelofte om zich bij de Vervoersregio en de gemeenten in te zetten voor een onderzoek naar de mogelijkheden om de ervaren overlast te verminderen. Daarbij doen een aantal partijen ook verbetervoorstellen zoals de ChristenUnie: “Op termijn kunnen betere lightrail- en spoorverbindingen bijdragen aan het verminderen van het aantal bussen in de binnenstad. De dubbeldekkers zijn zowel voor de reizigers als de inwoners niet heel handig. Met Connexxion moet gezocht worden naar alternatieven.” D66 geeft aan dat bussen zo spoedig mogelijk allemaal uitstootvrij op schone brandstof, zoals elektriciteit of waterstof, moeten rijden. Zij stellen tevens voor om, als het kan qua reizigersaantallen, buiten de spits kleinere, schone bussen in te zetten, zoals al in enkele andere gemeenten en regio’s gebeurt. De Ouderenpartij steunt onze wens om minder lege dubbeldekkers door het centrum te laten rijden en meer overstappunten aan de rand van de stad te creëren om over te kunnen stappen op schonere (kleinere) bussen naar het centrum. De SP stelt  dat er in overleg moet worden getreden met de bewoners van de Haarlemse binnenstad om hun problemen in het kader van het huidige busverkeer te bespreken. Daarbij stellen ze dat desnoods de dubbeldekkers weer uit het stadsbeeld moeten verdwijnen. Code Oranje geeft aan “Direct aan tafel om met álle betrokkenen om slimme plannen en ideeën voor een leefbare en toegankelijke Haarlemse binnenstad, te vertalen in concrete acties.”

Het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid vraagt om samenwerking tussen de gemeente Haarlem, de Vervoerregio Amsterdam en provincie Noord-Holland. De provincie kan met de voorgestelde oplossingen een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid en bereikbaarheid. Het is dan ook positief dat veel partijen op provinciaal niveau zich willen inzetten. Wij kijken uit naar de uitkomsten van de verkiezingen en hopen daarna snel aan de slag te kunnen met de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlem en de Vervoerregio om de problematiek aan te pakken.