Meer dan 1200 bussen sinds 9 december

Bewoners en ondernemers hebben nu een jaar lang last van vele verkeersonveilige situaties, geluidsoverlast, trillingsoverlast, en schade aan wegen. Ondanks alle protesten blijven de dubbeldekkers in de nieuwe dienstregeling die per 9 december ingaat. Wijkraad Welgelegen luidt dan ook na een jaar van grote problemen de noodklok. We krijgen steeds vaker schrijnende berichten van bewoners : ouders die hun kinderen niet meer op straat durven laten spelen, bewoners die hun gordijnen dicht doen om de vele grote bussen maar niet te zien, fietsers die van de weg worden gedrukt door de bussen, gevallen van slapeloosheid door het vele geluid. Op 9 december is de nieuwe dienstregeling van Connexxion ingegaan. Door deze nieuwe dienstregeling gaan er over de Rustenburgerlaan, Houtplein, Tempelierstraat en de rest van de route naar het station nog meer bussen rijden. Per saldo komen er dagelijks 16 bussen in de spits bij, met name voor lijn 255, waardoor het totale aantal de 1200 per dag passeert. En daarvan zijn 245 dubbeldekkers.

Bewoners zijn overlast dubbeldekkers zat

Verbodsbord dubbeldekker

Het is onbegrijpelijk dat er niets is gedaan met suggesties die mede namens de wijkraad via Actieplatform Bus-kruit zijn aangedragen als andere routes, alleen in de spits rijden, onderzoek starten naar alternatieve lijnroutes. Dit terwijl in steeds meer steden dubbeldekkers geweerd worden uit de binnensteden. Dit is niet alleen het geval in historische internationale steden als Amsterdam, Parijs, Rome, Edinburgh, Antwerpen, maar ook in Nederlandse steden als Delft, Dordrecht, Hoorn e.a. In al deze steden willen overheden overlast, hinder, en schade aan de kwetsbare binnenstad verder voorkomen. Afgelopen voorjaar heeft de Vervoersregio de nieuwe concessie Amstelland-Meerlanden geëvalueerd en zijn tal van optimalisaties doorgevoerd. De problematiek van Haarlem is echter nauwelijks aan de orde geweest. Er is nu wel een motie aangenomen dat Haarlem lid wil worden van de Vervoersregio maar gaat dat ook lukken ? Onduidelijk is hoe hierdoor de gemeente invulling aan wordt gegeven. De wijkraad maakt zich grote zorgen over de wensen van de provincie Noord-Holland. Uit de zienswijze van de provincie op het Houtplein blijkt dat de provincie alleen naar de belangen van de bussen kijkt. Zo telt de provincie voor nog meer zebrapaden uit het plan schrappen en de bussen vrije doorgang geven ten nadele van fietsers en voetgangers. Daarom bij deze de oproep aan de nieuwe wethouder om de OV-problematiek tot zijn belangrijkste zaak in zijn portefeuille te kwalificeren.

Artikel Haarlems Dagblad

11 december jl. verscheen een nieuwsbericht in het Haarlems Dagblad over de overlast en toename van het aantal bussen. Voor het artikel zie rechts. In het artikel wordt door Connexxion aangegeven dat er maar 948 bussen door Wijk Welgelegen zouden rijden. Dit is onjuist, want lijn 3 en lijn 50 rijden ook door wijk Welgelegen. Uit tellingen van de wijkraad op basis van informatie op connexxion.nl kan worden geconstateerd dat er inderdaad nu meer dan 1200 bussen door de wijk rijden.

– bus 3 halterend op Houtplein (133 stuks)
– bus 50 van Arriva (121 stuks)

Klik voor artikel Haarlems Dagblad

Tellingen Connexxion

Lijn Bussen per werkdag heenrichting Bussen per werkdag terugrichting Bussen per werkdag heen en terug
80 64 66 130
255 29 29 80  (2018: 58)
340 124 123 247
346 126 125 245 (2018: 251)
356 118 120 238
567 1 1 2
680 4 2 6
Totaal 466 466 948

Tellingen Wijkraad

Lijn Bussen per werkdag heenrichting Bussen per werkdag terugrichting Bussen per werkdag heen en terug
3 66 67 133
50 60 61 121
80 64 66 130
255 29 29 80 (2018: 58)
340 124 123 247
346 126 125 245 (2018: 251)
356 118 120 238
567 1 1 2
680 4 2 6
Totaal 592 594 1202

update 15-12-2018: typefout bij dubbeldekker bus aangepast