Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen heeft besloten zich aan te sluiten bij het actieplatform Bus-kruit.

Dit naar aanleiding van de volgende drie ontwikkelingen:

  • Kortweg, overlast gemeld door bewoners van de Wilhelminastraat en van de Ged Oude Gracht (te hard rijden, geluid en trillingen)
  • de probleemanalyse van het stationsgebied die recent door de gemeente is vrijgegeven
  • recente ontwikkelingen m.b.t. de wijkvisie verkeer. Bij toetsing daarvan is door een extern onderzoeksbureau  bevestigd (door objectieve camerametingen) dat de door bewoners subjectief ervaren onveiligheid op zes locaties in de wijk (bijv. de oversteek van het Verwulft ter hoogte van de Gierstraat/Koningstraat) meer dan terecht is.

De wijkraad vindt goed geregeld (H)OV van belang voor bewoners en de stad, maar dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid en de leefbaarheid van de reizigers en de bewoners.