Haarlem kan rekenen op 7,6 miljoen euro van de rijksoverheid voor een versnelling van woningbouwprojecten in Schalkwijk in Haarlem. Het gaat in totaal om zeker 3800 woningen. In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben zes gemeenten in de eerste ronde voor de woningbouwimpuls een aanvraag gedaan voor een bijdrage. Het ging hierbij om ruim 26.000 woningen. Haarlem had zowel woningbouwprojecten in Schalkwijk (Europaweg) als het gebied rondom station Spaarnwoude aangemeld.

In heel Nederland zijn door het ministerie 27 projecten uitgekozen voor de zogenoemde ’impulsregeling’. Niet alle projecten hebben het gehaald in de MRA. Met de middelen voor de projecten in Schalkwijk kan worden gewerkt aan de inrichting van de openbare ruimte, de aanpassing van de Europaweg en het betaalbaar houden van woningen. Meer weten over de woningbouwimpuls? Lees dan de Kamerbrief en bijlagen LINK.

Met de toegekende middelen vanuit de rijksoverheid wordt zowel een impuls gegeven aan het aantal woningen in Haarlem als ook de ov-hub nabij de Buitenrustbrug. Hier zijn wij al langer pleitbezorger van. Voor een groeiende stad als Haarlem zijn toekomstvaste oplossingen voor het (H)OV van groot belang. Zodoende werken we aan een leefbaar en bereikbaar Haarlem. Meer weten over de plannen in Schalkwijk? Bekijk dan de ontwikkelvisie.