VERKEERSONVEILIGHEID

De vaak hoge snelheden die de dubbeldeksbussen en harmonicabussen hebben, hun grote omvang, en de hoge frequentie  leidt op veel plekken in de binnenstad continu tot onveilige situaties. Allemaal effecten die wij niet willen in de binnenstad waar volgens de Structuurvisie Openbare Ruimte de voetganger en de fietser het primaat hebben en ‘de auto en de bus te gast zijn’. Bij dit aantal en formaat bussen moet de snelheid om laag naar 30 km/uur om de kans op ongelukken te verkleinen.

LUCHTKWALITEIT

Onderzoek CE DELFT

Een coalitie bestaande uit Natuur & Milieu, Fietsersbond, Milieudefensie, MENSenSTRAAT, Rover, Longfonds en Wandelnet werken samen in een project om gemeenten ertoe te bewegen zogenaamde ‘groene college-akkoorden’ te sluiten. De coalitie heeft CE Delft opdracht gegeven om een benchmark te ontwikkelen voor 30 gemeenten. Deze benchmark geeft de huidige situatie van gemeenten weer op het gebied van actieve, gezonde, duurzame mobiliteit en geeft een indicatie van de noodzaak en kansen op ontwikkeling richting duurzame en leefbare steden. Uit het onderzoek blijkt dat Haarlem onder aan de lijst van schone bussen staat LINK. Haarlem scoort een 4,1 als het gaat om schoon busvervoer. Daarmee staan we op plek 28 van de 30. Dat is erg laag.

De volgende gemeenten zijn onderzocht

Alkmaar Breda Emmen Leeuwarden ‘s-Hertogenbosch
Almere Delft Enschede Leiden Tilburg
Amersfoort Den Haag Groningen Maastricht Utrecht
Amsterdam Deventer Haarlem Middelburg Zaanstad
Apeldoorn Dordrecht Heerlen Nijmegen Zoetermeer
Arnhem Eindhoven Hengelo Rotterdam Zwolle

Er zijn Europese normen voor fijnstof (PM10), voor NO2 en voor enkele andere gassen:

  • Fijnstof (PM10) 40μg/m³
  • Stikstofdioxide (NO2) 40 μg/m³

Advies Wereldgezondheidsorganisatie
Helaas zijn deze normen niet streng genoeg om onze gezondheid te beschermen. Ook onder de officiële norm is de lucht vaak niet gezond. De WHO adviseert veel lagere concentraties fijnstof om een gezonde leefomgeving te garanderen. Zij adviseren 20 μg/m³ PM10 (fijnstof: alle deeltjes kleiner dan 10 microgram). De helft van de EU-norm. Dus ook als de EU-normen worden gehaald, is de lucht in Nederland op veel locaties nog niet gezond. (Bron: milieudefensie.nl)

GELUIDSOVERLAST

Op diverse plekken langs de route van de intercity dubbeldeks touringcars (lijn 346) en harmonicabussen worden geluidswaarden van boven de 90 dB(A) gemeten, wat vooral veroorzaakt door hun zware motor en het hard optrekken en hard afremmen/terugschakelen. Deze geluidswaarde ligt ver boven de GGZ-richtlijn van 63 dB(A) en ook boven de absoluut maximale drempelwaarde van 68 dB(A) van de Gemeente Haarlem. In de komende maanden zal de gemeente haar nieuwe Actieplan Omgevingslawaai ter inspraak voorleggen en zullen we deze geluidsoverlast aan de kaak stellen.