Onderzoeken

/Onderzoeken
Onderzoeken2018-03-14T08:36:33+00:00

LUCHTKWALITEIT

In een onderzoek uitgevoerd door CE Delft bungelt Haarlem onder aan de lijst van schone bussen LINK. Er kan worden geconcludeerd dat we in Haarlem dus het meest vervuilende busvervoer hebben. Ook op geluidsoverlast staat we onderaan in de lijst. Bewoners langs de busroute van onder meer bus 346 kunnen dit laatste beamen en maken zich dan ook grote zorgen. Wanneer wordt dit probleem opgepakt en opgelost?

De volgende gemeenten zijn onderzocht

Alkmaar Breda Emmen Leeuwarden ‘s-Hertogenbosch
Almere Delft Enschede Leiden Tilburg
Amersfoort Den Haag Groningen Maastricht Utrecht
Amsterdam Deventer Haarlem Middelburg Zaanstad
Apeldoorn Dordrecht Heerlen Nijmegen Zoetermeer
Arnhem Eindhoven Hengelo Rotterdam Zwolle

Haarlem scoort een 4,1 als het gaat om schoon busvervoer. Daarmee staan we op plek 28 van de 30. Dat is erg laag. In het rapport wordt ook ingegaan op de nieuwe concessie. “De nieuwe concessie, die per 3 september 2017 is ingegaan, gaat uit van inzet van elektrische bussen. Dat betekent dat er een grote stap gemaakt kan worden naar schoner busvervoer.” Echter connexxion lijkt merendeel van deze bussen niet te gaan inzetten op de lijnen die door ons centrum lopen.

Opdrachtgever van het onderzoek

Een coalitie bestaande uit Natuur & Milieu, Fietsersbond, Milieudefensie, MENSenSTRAAT, Rover, Longfonds en Wandelnet werken samen in een project om gemeenten ertoe te bewegen zogenaamde ‘groene college-akkoorden’ te sluiten. De coalitie heeft CE Delft opdracht gegeven om een benchmark te ontwikkelen voor 30 gemeenten. Deze benchmark geeft de huidige situatie van gemeenten weer op het gebied van actieve, gezonde, duurzame mobiliteit en geeft een indicatie van de noodzaak en kansen op ontwikkeling richting duurzame en leefbare steden.

De Nederlandse lucht is behoorlijk ongezond. In de lucht die we inademen zitten giftige stoffen. Elk jaar overlijden hierdoor duizenden mensen. Tienduizenden mensen lijden aan ernstige, chronische ziekten. GGD Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit op een aantal plekken in het centrum van Haarlem. Er zijn daarbij een aantal alarmerend hoge waarden NO2 gemeten.

0μg/m³
Meting NO2 Tempeliersstraat

Er zijn Europese normen voor fijnstof (PM10), voor NO2 en voor enkele andere gassen:

  • Fijnstof (PM10) 40μg/m³
  • Stikstofdioxide (NO2) 40 μg/m³

Advies Wereldgezondheidsorganisatie
Helaas zijn deze normen niet streng genoeg om onze gezondheid te beschermen. Ook onder de officiële norm is de lucht vaak niet gezond. De WHO adviseert veel lagere concentraties fijnstof om een gezonde leefomgeving te garanderen. Zij adviseren 20 μg/m³ PM10 (fijnstof: alle deeltjes kleiner dan 10 microgram). De helft van de EU-norm. Dus ook als de EU-normen worden gehaald, is de lucht in Nederland op veel locaties nog niet gezond. (Bron: milieudefensie.nl)

GELUIDSOVERLAST

Op diverse plekken langs de route van de dubbeldeksbussen (lijn 346) en harmonicabussen worden geluidswaarden van boven de 70 dB(A) gemeten, wat vooral veroorzaakt door hun zware motor en het hard optrekken en hard afremmen/terugschakelen. Deze geluidswaarde ligt ver boven de GGZ-richtlijn van 63 dB(A) en ook boven de absoluut maximale drempelwaarde van 68 dB(A) van de Gemeente Haarlem. In de komende maanden zal de gemeente haar nieuwe Actieplan Omgevingslawaai ter inspraak voorleggen en zullen we deze geluidsoverlast aan de kaak stellen.

VERKEERSONVEILIGHEID

De vaak hoge snelheden die de dubbeldeksbussen en harmonicabussen hebben, hun grote omvang, en de hoge frequentie  leidt op veel plekken in de binnenstad continu tot onveilige situaties. De voetgangers- en fietsers- oversteekplaats bij de Zijlvest is nog gevaarlijker geworden,  oversteken bij de Kenaubocht is een gok geworden, de Tempeliersstraat ‘kookt over’ aan diverse verkeersgebruikers, en de hoge snelheden op de Rustenburgerlaan vormen een aanslag op het woonmilieu van omliggende buurten. Allemaal effecten die wij niet willen in de binnenstad waar volgens de Structuurvisie Openbare Ruimte de voetganger en de fietser het primaat hebben en ‘de auto en de bus te gast zijn’.