Bus-kruit is begin 2018 gestart op initiatief van bewoners en ondernemers uit het centrum en twee wijkraden: Binnenstad en Welgelegen. Gaandeweg heeft Bus-Kruit brede steun gekregen van steeds meer bewoners en ondernemers en hebben ook wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen en wijkraad Rozenprieel zich aangesloten. Daarnaast zijn ook Historische Vereniging Haerlem en Haarlemse Bomenwachters aangesloten en worden de voorgestelde oplossingen gedragen door 023 bereikbaar.
Het Actieplatform kan hierdoor steeds meer gebruik maken van de kennis en kunde van Haarlemmers op het gebied van planologie, vervoerskunde en juridisch advies. Wilt u ook meedenken dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand formulier, via contact@bus-kruithaarlem.nl of bij één van de wijkraden.

Contactformulier