Bus-kruit is gestart vanuit een initiatief vanuit bewoners en ondernemers van het centrum, de wijkraden: Binnenstad & Welgelegen. Later zijn hier meer bewoners en ondernemers uit Haarlem bij aangesloten. Daarnaast zijn ook Historische Vereniging Haerlem en Haarlemse Bomenwachters aangesloten en worden onze oplossingen gedragen door 023 bereikbaar.

Het Actieplatform kan steeds meer gebruik maken van de kennis en kunde van Haarlemmers op het gebied van planologie, vervoerskunde en juridisch advies. Wilt u ook meedenken dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand formulier, via contact@bus-kruithaarlem.nl of bij één van de wijkraden.

Contactformulier