Sinds de zomer is de geluidsoverlast van de dubbeldekker diesel touringcars van Connexxion ongekend toegenomen. De bussen maken met grote regelmaat een stuk meer lawaai dan eerder. Zelfs binnenshuis en in de achtertuinen is dan het gierende geluid van verre te horen en bewoners geven aan dat slapen met aan de achterkant de ramen open er niet meer bij is. Ook overdag is de geluidsoverlast groot en overstemt de gierende dubbeldekker al het overige verkeer. Bovendien duurt de overlast een stuk langer omdat het geluid van de passerende dubbeldekker al van straten ver te horen is en ook pas weer straten verder uitsterft. Samen met de hoge frequentie van de lijn betekent dit dat bewoners en ondernemers met terrassen in de nabijheid van de busroute continu in de geluidsoverlast van de dubbeldekker zitten.

In onderstaande video is goed te horen wat het verschil is tussen de grote dubbeldekker touringcars en andere bussen. Er is sprake van een extra hard, gierend geluid over de zware dieselmotoren.

Met decibelmeters is aan de gevels van huizen op enkele middagen steekproefsgewijs minimaal 15 dB verschil gemeten tussen de gierende dubbeldekkers en de overige bussen: (85-93dB vs 70-75dB) en ca. 10 dB tussen gierende en niet gierende dubbeldekkers. Een screenshot van de audiotrack van bovenstaand filmpje geeft een indruk van de verschillen.

Het is ons onbekend waardoor de geluidsoverlast nog erger is geworden. Mogelijk moeten de fans van de koeling harder draaien tijdens het warme weer. Echter wij hebben geconstateerd dat ook tijdens minder heet weer, zelfs onder de 20 graden, de dubbeldekkers met regelmaat het extra gierende geluid maken. Het kan zijn dat de oorzaak moet worden gevonden in het feit dat het touringcars zijn die zijn niet gebouwd om zo vaak te moeten remmen en optrekken en dat de hele dag door. Ook zien we mogelijk een oorzaak in rijgedrag waarbij de chauffeur flink gas geeft waardoor de bus langer optrekt in de 1e versnelling.

Tijdens een presentatie van Connexxion werd een tabel getoond waarin staat dat vrijwel alle voertuigen evenveel lawaai zouden produceren. Echter in de praktijk blijkt al sinds het begin dat de dubbeldekker touringcars aanzienlijk meer lawaai produceren.

We hebben de “gierende” busnummers een aantal keer genoteerd en wat blijkt is dat hetzelfde busnummer de ene keer giert en de andere keer dat hij langskomt niet (zie onderstaande tabel). Hoewel we sterk de indruk hebben dat bij heet weer de bussen vaker gieren, komt ook bij kouder weer (zelfs onder de 20 graden) met regelmaat een gierende bus langs.

Extra herrie 632-1133 633-1134 633-1142 643-1144 628-1129 635-1136 645-1146
Normaal 632-1133 633-1134 633-1142 643-1144 630-1131 631-1132 636-1137 638-1139 639-1140 644-1145

Nu de geluidsoverlast nog verder is toegenomen wordt nog belangrijker dat de voorstellen die Connexxion heeft gedaan in samenwerking met de Vervoerregio om alleen nog de dubbeldekker in de ochtendspits in te zetten ook daadwerkelijk uit te voeren. Deze geluidsoverlast is onacceptabel en moet worden opgelost.