Loading...
Home 2018-04-07T14:27:29+00:00

Actieplatform Bus-kruit

Voor Duurzaam & Veilig OV Haarlem

Teken de petitie

Grote lege bus op weg naar de Haarlemse binnenstad.

PROBLEEM.

Sinds begin december 2017 rijden de nieuwe dubbeldekkers en harmonicabussen van Connexxion in een drastisch hogere busfrequentie dwars door het centrum van Haarlem. Het gaat dan om zo’n 1500 busbewegingen per dag die nagenoeg leeg door onze stad rijden. Het resultaat hiervan is een nog verdere verslechtering van: de luchtkwaliteit, veiligheid, zware trillingen en geluidsoverlast. Slechte luchtkwaliteit zorgt naar schatting voor zo’n 12.000 vroegtijdige sterfgevallen in Nederland per jaar. Uit onderzoek van CE Delft, in opdracht van onder andere Milieudefensie en Rover, blijkt ook dat Haarlem vrijwel de slechtste gemeente is op het gebied van schoon OV en geluidsoverlast. Daarbij zorgen de te grote bussen voor vele verkeersonveilige situaties. Veilig fietsen en lopen in de binnenstad is er niet meer bij. Bewoners en wijkraden maken zich dan ook ernstig zorgen over het afnemen van de leefbaarheid in het centrum. Het Actieplatform Bus-kruit is niet tegen openbaar vervoer, maar wel tegen de huidige invulling daarvan die schadelijk is voor Haarlemmers.

Teken de petitie

GEVOLGEN.

Bij de aanbesteding van de vervoerconcessies Amstelland/Meerlanden en Haarlem/IJmond is geen rekening gehouden met de belangen en gezondheid van de bewoners. In veel steden worden dubbeldeks bussen, harmonicabussen en touringcars vanwege de verslechterende luchtkwaliteit geweerd, maar in Haarlem worden ze juist geïntroduceerd. De bussen zijn zware en logge mastodonten die zich met grote moeite door onze woonstraten persen. Ze zorgen voor verkeersonveiligheid, trillingen en geluidsoverlast in de woningen. Bewoners maken zich dan ook grote zorgen.

0μg/m³
Luchtkwaliteitsnorm overschreden
0dB
Decibelnorm overschreden
0
Trillingen (onderzoek aangevraagd)
Teken de petitie

Als je je geluid aan zet hoor je dat het net een vliegtuig is.

Grote dieselbussen ≠ gezonde lucht

OPLOSSING.

Het actieplatform is opgericht om verandering te eisen. Om de problematiek aan te pakken roepen wij de gemeente Haarlem, de provincie Noord-Holland en Connexxion op om de volgende drie stappen op te pakken en uit te voeren. Alleen zo kunnen we Haarlem weer leefbaar, gezond en veilig krijgen.

Teken de petitie