Loading...
Home2018-07-15T17:03:32+00:00

Actieplatform Bus-kruit

Voor Duurzaam & Veilig OV Haarlem

Teken de petitie

Grote lege bus op weg naar de Haarlemse binnenstad.

PROBLEEM.

Sinds begin december 2017 rijden de nieuwe dubbeldekkers en harmonicabussen van Connexxion in een drastisch hogere busfrequentie dwars door het centrum van Haarlem. Het gaat dan om zo’n 1500 busbewegingen per dag die nagenoeg leeg door onze stad rijden. Het resultaat hiervan is een nog verdere verslechtering van: de veiligheid, zware trillingen en geluidsoverlast en een slechte luchtkwaliteit. Slechte luchtkwaliteit zorgt naar schatting voor zo’n 12.000 vroegtijdige sterfgevallen in Nederland per jaar. De te grote bussen zorgen voor vele verkeersonveilige situaties. Veilig fietsen en lopen in de binnenstad is er niet meer bij, want de bussen rijden door hun grote over de fietspaden en moeten in bochten over voetpaden heen. Ook automobilisten voelen zich niet veilig. Uit onderzoek van CE Delft, in opdracht van onder andere Milieudefensie en Rover, blijkt ook dat Haarlem vrijwel de slechtste gemeente is op het gebied van schoon OV en geluidsoverlast.  Bewoners en wijkraden maken zich dan ook ernstig zorgen over het afnemen van de leefbaarheid in het centrum. Het Actieplatform Bus-kruit is niet tegen openbaar vervoer, maar wel tegen de huidige invulling daarvan die schadelijk is voor Haarlemmers.

Teken de petitie

NIEUWSBERICHTEN.

GEVOLGEN.

Bij de aanbesteding van de vervoerconcessies Amstelland/Meerlanden en Haarlem/IJmond is geen rekening gehouden met de belangen, veiligheid en gezondheid van bewoners en ondernemers. De grote bussen zijn zware en logge mastodonten die zich met grote moeite door onze straten persen. Op de rechte wegen proberen ze de verloren tijd in te halen door te hard te rijden. Ze zorgen zo voor onveilige situaties, trillingen en geluidsoverlast in de woningen. In veel steden worden daarom touringcars zoals XXL bus 346 geweerd, maar in Haarlem werden ze juist geïntroduceerd. Ook passen andere steden, waaronder Leiden, de snelheid voor bussen aan om de veiligheid te kunnen garanderen en geluids- trillingsoverlast te beperken. Bewoners en ondernemers maken zich dan ook grote zorgen.

0dB
Decibelnorm overschreden
0
Trillingen (onderzoek aangevraagd)
0μg/m³
Luchtkwaliteitsnorm overschreden
Teken de petitie

Als je je geluid aan zet hoor je dat het net een vliegtuig is.

Grote dieselbussen ≠ gezonde lucht

OP DE HOOGTE BLIJVEN?.

OPLOSSING.

Het actieplatform is opgericht om verandering te eisen. Om de problematiek aan te pakken roepen wij de gemeente Haarlem, de provincie Noord-Holland en Connexxion op om de volgende drie stappen op te pakken en uit te voeren. Alleen zo kunnen we Haarlem weer leefbaar, gezond en veilig krijgen.

Teken de petitie